Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms

Contacte

  • Per contactar amb el Director d’El Jurista envieu un correu a director@eljurista.cat
  • Per contactar amb l’Àrea de Recursos Humans per entrar a formar part d’El Jurista o col·laborar-hi envieu un correu a rrhh@eljurista.cat

 

De conformitat amb lo establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com en la normativa nacional aplicable si escau, s’informa que totes les dades personals que ens faciliti seran incorporades i tractades en el sistema de tractament de dades personals de l’Associació Cercle Català de Juristes, amb la finalitat de gestionar la recepció de consultes i peticions d’informació. La legitimació per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant e-mail a l’adreça director@eljurista.cat. Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, en la nostra Política de Privacitat.