Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms

Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI), EL JURISTA, en compliment dels articles 5 i 6 LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

EL JURISTA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Totes les dades sol·licitades per EL JURISTA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, EL JURISTA no pot assegurar que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’EL JURISTA per realitzar les següents finalitats:

  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari a EL JURISTA.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Remetre comunicacions comercials per telèfon, SMS, correu postal o electrònic, o qualsevol un altre mig físic o electrònic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran sobre productes o serveis oferts per EL JURISTA o de col·laboradors o partners amb els quals hagués aconseguit algun acord.

EL JURISTA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI o un altre document que li identifiqui legalment, a través dels següents mitjans:

Correu postal: Carrer Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona

Correu electrònic: director@eljurista.cat