La legalització de SORTU

STC de 20 de juny de 2012 per la qual es permet la inscripció de Bildu en el registre de partits polítics.

sentenciabildu

STC de 20 de juny de 2012 per la qual es permet la inscripció de Bildu en el registre de partits polítics.