Novetats en relació a l’impost sobre els habitatges buits

L’exempció en l’IRPF aplicable als rendiments del treball derivats de treballs realitzats a l’estranger

Retribucions dels administradors de societats i el seu tipus de retenció

Cessió de vehicles en l’IRPF i l’IVA (II)