Cessió de vehicles en l’IRPF i IVA (I)

L’efecte de la prescripció

BEPS i l’Armonització Fiscal

Novetats de l’IRPF

L’impost Robin Hood

Mètodes de frau fiscal

Un euro per recepta