Clars i obscurs del Reial Decret sobre clàusules sòl

El pacte de no demandar l’organitzador a les curses d’obstacles