El pla de pensions com a aliat davant d’una execució d’habitatge habitual

Algunes reflexions sobre la doctrina de la pèrdua de l’oportunitat

Què fer quan es pateix un accident de trànsit?

Com puc sol·licitar una indemnització per un accident en taxi?

La responsabilitat civil derivada d’accidents en bicicleta

SONY WARS: El despertar del g4mer (Informe)

La disputada herència de Stieg Larsson i les seves possibles solucions en dret comparat

Tem la vellesa, perquè mai no ve sola

La responsabilitat de les companyies aèries

La rellevant clàusula “rebus sic stantibus”

Les peculiars regles sobre la usucapió i el Registre de la Propietat

Causes per les quals el propietari pot posar fi al contracte d’arrendament