Primera guia en català per a l’assistència jurídica a sol·licitants de protecció internacional

Fotografia de l’acte de presentació de la guia amb (d’esquerra a dreta): Francisco Ortiz, assistent de Protecció d’ACNUR a Espanya; Maricela Daniel, representant d’ACNUR a Espanya; Pedro L. Yúfera, president CICAC; Josep Medina, president Comissió Drets Humans CICAC i Joan R. Puig, president Subcomissió d’Estrangeria CICAC.

Fotografia de l’acte de presentació de la guia amb (d’esquerra a dreta): Francisco Ortiz, assistent de Protecció d’ACNUR a Espanya; Maricela Daniel, representant d’ACNUR a Espanya; Pedro L. Yúfera, president CICAC; Josep Medina, president Comissió Drets Humans CICAC i Joan R. Puig, president Subcomissió d’Estrangeria CICAC.

Fotografia de l’acte de presentació de la guia amb (d’esquerra a dreta): Francisco Ortiz, assistent de Protecció d’ACNUR a Espanya; Maricela Daniel, representant d’ACNUR a Espanya; Pedro L. Yúfera, president CICAC; Josep Medina, president Comissió Drets Humans CICAC i Joan R. Puig, president Subcomissió d’Estrangeria CICAC.