La prestació compensatòria fixada amb caràcter temporal