L’exempció en l’IRPF aplicable als rendiments del treball derivats de treballs realitzats a l’estranger