El Govern estudia modificar l’Ordenació dels Transports Terrestres

Per Sonia Sarroca.

La ministra de Foment, Ana Pastor, i la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres

I ara, toca el transport. El Consell de Ministres estudia un informe remès per la ministra de Foment, Ana Pastor, sobre l’avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 16/1978, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.

Aquesta Llei ha quedat obsoleta en molts aspectes, tant respecte de la normativa nacional com de la comunitària, i no s’ajusta a la realitat actual del transport per carretera. Per això es vol actualitzar i harmonitzar, especialment en aquells aspectes relacionats amb els requisits d’accés al mercat del sector, fet que incrementarà la seguretat jurídica.

Així doncs, l’avantprojecte respon a tres objectius principals: la millora de la competitivitat i de l’eficiència del sector; la millora del servei públic de transport de viatgers; i la millora de la transparència i el control del sector.

En referència a la competitivitat i l’eficiència, es contempla que la reforma atorgui més flexibilitat i més agilitat a les empreses per a poder operar al mercat del transport per carretera. Això s’aconseguirà implementant una autorització única per a realitzar tot tipus d’activitats relacionades amb el transport, a mode d’exemple, modificant la normativa actual que obliga a demanar-ne dues en casos de subcontractació. A més, les concessions a línies de transport regular tindran una durada màxima de 10 anys, ja que anteriorment n’existien algunes que arribaven fins als 90 anys. També es preveu que les gestions amb l’administració competent es puguin fer via internet, cosa que implicarà una reducció de costos i de temps de tramitació de les sol·licituds.

Igualment es vol potenciar el paper de les Juntes Arbitrals per a resoldre possibles desacords en els contractes i per això s’augmentarà el límit econòmic, de 6.000 a 12.000€, per poder reclamar per via judicial.

Pel segon objectiu, ja en l’àmbit específic del transport regular de viatgers, es manté el sistema de gestió del transport regular de viatgers per carretera a través de les concessions. Segons la ministra, aquest sistema “afavoreix la cohesió territorial i garanteix la mobilitat de tots els ciutadans per igual, no requereix subvencions i els preus són inferiors i competitius respecte d’altres models de transport”. És el model regulat per la UE al Reglament nº 1370/2007, del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera.

I per últim, en la millora de la transparència i el control del sector, s’obligarà a inscriure els contractes de gestió de serveis públics al Registre. D’aquesta forma es faran públiques les dades relatives a les empreses de transport i agències d’intermediació que disposin d’autorització. Aquesta modificació és important perquè s’evitarà el mecanisme actual, consistent en haver d’elevar una consulta a l’Administració per saber si l’empresa compta amb autorització o no. Ara, en cas que no hi compti, qui contracti amb aquesta empresa no autoritzada incorrerà en una infracció administrativa, objecte de sanció econòmica.

S’harmonitzarà també la classificació de les infraccions en matèria de transport per carretera, tal com deriven de la Directiva 2006/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març del 2006, relativa a les activitats de transport per carretera.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *