ICV-EUiA planteja recàrrecs per les entitats financeres de Barcelona

Per Gisela Roig.

Recàrrec a l’IBI

Ricard Gomà, president del grup municipal d’ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barcelona.

La coalició d’esquerra verda demanarà demà al Ple de l’Ajuntament de Barcelona un recàrrec del 50% a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als bancs i caixes que tinguin pisos buits a resultes de desnonaments.

L’IBI és un impost de caire municipal que grava sobre les vivendes urbanes i rústiques. Aquest s’aplica a partir de la Llei Reguladora d’Hisenda Local, i en el cas de Barcelona, es desenvolupa per l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

En concret el fet imposable d’aquest impost, que és el supòsit fàctic que fa nèixer la obligació tributaria principal de contribuir, inclou la titularitat sobre aquests béns. Titularitat que adquireixen els bancs i caixes un cop han desnonat els pisos per l’impagament de les hipoteques.

Així doncs, el que proposa el grup d’esquerres és que els bancs que procedeixin a desnonar els habitatges dels privats que no facin front a la hipoteca, paguin un recàrrec en aquest impost municipal quan tinguin els habitatges buits.

Fonamenten la seva idea en el creixent problema social que hi ha respecte l’habitatge.

Però tampoc cal oblidar que la banca està a punt de rebre un rescat europeu, i per això ja s’han alçat  algunes veus contra aquesta inminent proposta, donat que els sembla contraproduent fer pagar més impostos a un sector que amb prou feines tira endavant.

Taxa sobre els caixers automàtics de les façanes

Aquesta no és la única idea referent a les entitats de crèdit que ha expressat el grup d’esquerres en aquesta legislatura, donat que també va plantejar ja implantar una nova taxa a les entitats bancàries que instal·lin caixers automàtics a les façanes dels seus edificis.

Cal tenir clar que les taxes es fonamenten per l’ús privatiu o l’aprofitament parcial del domini públic, entre d’altres supòsits com ara l’ús de serveis públics. Així, el que reivindica aquesta formació política és cobrar a les entitats bancàries per fer ús del domini públic.

Aquesta proposta caça perfectament amb la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, que determina a l’article 16 que seran subjectes passius (i per tant obligats a fer front a l’obligació tributària principal) les persones físiques o jurídiques que es beneficiin de l’ús privatiu o aprofitament del domini públic.

Així, considera aquest partit, que quan s’instal·len caixers automàtics a les façanes de les entitats bancàries s’està dins del supòsit habilitat per la llei, per imposar les taxes; tal i com ja es fa, per exemple, amb els bars que tenen taules al carrer.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *