Les claus del copagament farmacèutic

Per Sonia Sarroca.

La Ministra de Sanitat, Ana Mato, explica l'entrada en vigor del Reial Decret al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

L’u de juliol va entrar en vigor el Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. Per al que ens interessa, aquest Reial Decret modifica en el seu article 4.13 la Llei 29/2006, de 20 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

D’ara endavant, els usuaris i beneficiaris de la prestació farmacèutica ambulatòria (és a dir, de la recepta) hauran de pagar-ne una part segons el nivell de renda, en el moment de dispensar el medicament o producte sanitari.

Així, front al 40% del PVP que establia la normativa anterior, les persones amb una renda igual o superior a 100.000€ hauran de pagar-ne un 60%; les que obtinguin una renda entre els 18.000 i els 100.000€ hauran de pagar-ne el 50%; i els que obtinguin una renda inferior als 18.000€ en pagaran el 40%.

La novetat ve donada pel fet que els pensionistes, que fins ara quedaven exempts de pagar aquesta quota, hauran de contribuir amb una proporció del 10% del PVP amb un límit màxim de 8€ al mes si tenen una pensió contributiva de menys de 18.000€ l’any o amb un límit de 18€ al mes si en tenen una d’entre els 18.000 i els 100.000€ l’any. D’altra banda si obtenen una pensió de més de 100.000€ l’any hauran de contribuir amb un 60% del PVP amb un límit de 60€ al mes.

Una segona novetat ve donada pel fet que els aturats que han perdut el dret al subsidi quedaran exempts de pagar aquesta contraprestació mentre subsisteixi la seva situació, en contra del 40% al qual havien de fer front abans de l’entrada en vigor del Reial Decret. Així mateix queden exempts els afectats per síndromes tòxiques i els afectats amb una discapacitat en els supòsits establerts a la seva normativa específica; les persones que perceben una renda d’integració social i les que perceben pensions no contributives; i finalment, les persones amb tractaments derivats d’accidents de treball i malaltia professional.

En aquest context, el Reial Decret conté altres normes com la creació d’una central de compres centralitzada per garantir un preu més baix dels medicaments i la creació d’unitats de medicaments adequades a la prestació sanitària. També es vol posar fi al turisme sanitari i als abusos per part dels estrangers delimitant, a l’article 1.3 del Reial Decret (que modifica l’article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut), els supòsits en què podran ser atesos els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a l’Estat espanyol. Són bàsicament situacions d’urgència, malaltia greu o accident i assistència a l’embaràs, part i postpart. No obstant, en tot cas seran atesos en iguals condicions que els espanyols, els menors de 18 anys.

Aquest nou sistema, segons la informació extreta del Ministeri de Salut, ha començat amb normalitat, registrant-se molt poques incidències que han vingut donades sobretot per problemes de connexió en alguns sistemes informàtics locals, per l’entrega de receptes en què no consta el codi d’aportació de l’usuari i per consultes dels farmacèutics per verificar aquest codi.

No obstant això les majors reticències s’han donat al País Basc, on el conseller de Sanitat, Rafael Bengoa, ha informat que aquest Reial Decret no s’aplicarà al seu territori mentre el Tribunal Constitucional no declari inconstitucional el Decret 114/2012, de 26 de juny, sobre el règim de les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut en l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Euskadi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *