Antecedents de l’Eurovegas

Per Isaac Meler.

Si finalment al setembre d’aquest any Las Vegas Sands Corporation decideix situar el seu macrocomplex d’oci, l’Eurovegas, a Catalunya, la compra dels terrenys del Baix Llobregat es faria mitjançant el mateix sistema que es va fer servir ja a l’any 1989 per fer Port Aventura. De fet, molts mitjans afirmen que l’Incasol, l’Institut Català del Sòl, ja ha començat a preparar el disseny de les expropiacions que afectaran a terrenys dels municipis de Viladecans, El Prat, Sant Boi i Cornellà. El responsable de l’operació seria Joan Llort, actual director tècnic de l’Incasol que ja va formar part de la comisió d’estudi del projecte en el 2007, època del tripartit.

Aquest sistema va consistir en una llei feta expressament i tramitada pel procediment d’urgència de l’article 96 del Reglament del Parlament de Catalunya. Aquesta norma és la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre Centres Recreatius Turístics, definits a l’article 2 com a “àrees de gran extensió en les quals s’emplacen, de forma integrada, les activitats pròpies dels parcs temàtics d’atraccions de caràcter recreatiu, cultural i d’esbarjo i usos complementaris esportius, comercials, hotelers i residencials”.

Segons l’article 3, el Govern de la Generalitat ha de convocar “un concurs públic per a presentar sol·licituds per a la instal·lació i construcció de Centres Recreatius Turístics”, tenint en compte els criteris mediambientals, urbanístics i socials de l’article 4.2, d’entre els quals es poden destacar “la protecció de l’equilibri ecològic i del medi ambient”, “la millora i conservació del paisatge que es contempli en el projecte” i “els llocs de treballs fixos i totals previstos en el Projecte”.

Un cop realitzada l’adjudicació, l’article 6 permetria atorgar al seu titular l’“expropiació forçosa dels béns i drets sobre els terrenys compresos dins del perímetre” del Projecte, i afegeix que “a aquests efectes els sol·licitants tindran el caràcter de beneficiaris de l’expropiació per causa d’interès social, de conformitat amb la Llei d’Expropiació Forçosa”.

Finalment, cal destacar que l’article 12 divideix el territori català en dues zones, dins de les qual només s’hi pot situar un únic Centre Recreatiu Turístic. Tenint en compte que la “Zona I” inclou el Tarragonès i el Baix Llobregat, caldrà veure com es resol aquesta qüestió.

Una altra qüestió rellevant és la valoració que es farà del sòl d’acord amb la legislació actual. Així, es valorarà segons l’ús actual, agrícola, i no pas amb l’ús urbà que tindrien en un futur. De manera que les 800 hectàrees necessàries per a la construcció de l’Eurovegas podrien costar a Las Vegas Sands Corporation al voltant de 300 milions d’euros, una quantitat bastant petita si es compara la inversió total del projecte que l’empresa promotora assegura que oscil·la entre 15.000 i 27.000 milions d’euros.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *