L’OAC proposa revisar prèviament els comptes dels alts càrrecs

Per Gisela Roig.

El director de l'OAC es diu Daniel de Alfonos Laso
El director de l'OAC, Daniel de Alfonos Laso.

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar una proposta al Govern consistent en que es fes una revisió prèvia dels comptes dels alts càrrecs. Aquest organisme aposta per fer un control que abarqui les finances de cada alt càrrec dels dos anys anteriors a la presa de possessió del càrrec.

El seu fonament és que després de revisar les activitats professionals, laborals o mercantils d’aquestes persones, es podrà garantir amb major grau d’encert una ètica pública quan gestioni els béns públics.

L’OAC recorda que aquesta mesura ja es preveu a la llei espanyola 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, tot i que no ho fa a la catalana, i per això recomana que se’n faci una revisió.

La idea que persegueix, és aconseguir que els aspirants a alts càrrecs puguin garantir la seva gestió objectiva, ja que si es detecta que en l’activitat prèvia privada que tenia l’aspirant hi ha una connexió amb aquest lloc de treball, és fàcil que hi pugui haver situacions de malversació de fons públics (tipificat penalment).

Aquesta és una proposta que copça molt bé amb les reivindicacions que s’han fet des de moviments com el 15-M, donat que, de seguir endavant, proporcionaria també una major confiança a la població amb aquests alts càrrecs. És aquest, doncs, un dels objectius que persegueix l’OAC a través d’aquesta proposta, ja que últimament han sortit a la premsa alguns casos que incomoden a l’opinió pública i a afecten a la transparència de les administracions.

Què és l’Oficina Antifrau de Catalunya?

L’OAC va nèixer l’any 2008 a partir de la llei catalana 14/2008, de 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya . Aquesta organització es forma com a ens de naturalesa pública però amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Per tant, es tracta d’una institució independent vinculada al Parlament català.

La seva funció principal és prevenir i investigar, tal i com determina l’article 1.2 de la llei 14/2008 abans esmentada. Aquest article determina que la prevenció i investigació es farà sobre aquells possibles casos que puguin derivar-se en destinacions il·legals de fons públics o l’aprofitament irregular d’aquests amb finalitats diferents a les d’interès públic. Per altra banda, també inclou com a funció, aquest mateix article, assessorament i recomanació per tal d’adpotar mesures en contra d’aquestes conductes.

Així doncs, la funció bàsica d’aquesta entitat és la prevenció per aconseguir la transparència de la gestió del sector públic, però no pas la punició, cosa per la qual ja hi ha els mecanismes jurídics habituals.

El seu àmbit d’actuació es cenyeix a les entitats públiques de tota mena (incluint les empreses públiques, que son aquelles amb un capital majoritàriament públic) de l’àmbit territorial català.

La seva forma d’actuació es regula a través de la llei, que en l’article 21 determina com acaben aquests processos. En aquest article es fa patent, que l’OAC farà uns informes o recomenacions que s’adreçaran a l’òrgan corresponent en cada cas com pot ser el mateix Parlament si té una gran rellevància social. Si es detecta un acte delictiu, aleshores també ho transmetrà al Ministeri Fiscal o autoritat judicial, que seran els encarregats d’iniciar el procediment penal o civil que pertoqui. A més, també té facultat per posar-se en contacte amb l’Administració de la Generalitat per suggerir-li canvis a la normativa per millorar-la i aconseguir que sigui més eficaç.

Finalment, cada any s’emet una memòria on s’hi inclou tota l’activitat que ha fet l’institució (protegint les dades personals dels denunciants,…) i també, el tancament dels pressupostos de l’exercici, de manera que des del Parlament es pot fer un control de la seva actuació. Aquesta memòria és pública (al final de l’article s’adjunta un link amb format pdf dirigit a la memòria del 2011, a tall d’exemple).

Memòria del 2011 de l’Oficina Antifrau

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *