On para el rescat?

Primer fou Gràcia, després Irlanda i Portugal, i ara és Espanya. Quin serà el valor del rescat (en milions d’€uros), si aquest rep llum verda de Brussel•les?

Primer fou Gràcia, després Irlanda i Portugal, i ara és Espanya. Quin serà el valor del rescat (en milions d’€uros), si aquest rep llum verda de Brussel•les?

Primer fou Gràcia, després Irlanda i Portugal, i ara és Espanya. Quin serà el valor del rescat (en milions d’€uros), si aquest rep llum verda de Brussel•les?