La victòria legal d’Apple… La derrota competitiva

Per Cristina Fanelli Fiol.
Palma.
 

Una vegada més, els esdeveniments dels últims dies denoten com, als països industrialitzats, la normativa en matèria de patents influeix de forma decisiva en l’organització de l’economia. La legalitat així marcada, no obstant això, no ha de ser obstacle per plantejar-se si efectivament tots els efectes  derivats d’ella  poden ser positius, o no, per a tots els col·lectius als quals afecten i, amb això, fem particular recalcament en la ja coneguda figura del consumidor final, suporti aquest, i, de la mateixa manera, part econòmica i jurídicament més feble, de tot el sistema econòmic.

La societat actual, fruit de l’extrem desenvolupament dels postulats industrials derivats de la Revolució Industrial, denota una urgent necessitat de prendre partit en el coneixement que abasta l’activitat empresarial i, en particular manera, l’àmbit de l’eficiència econòmica i de la competència dels seus mecanismes tuïtius.

En els últims anys, s’ha reconegut social i jurídicament la importància extrema de valorar i tutelar l’anomenat “actiu intangible” de les empreses, entès aquest, de conformitat amb les definicions facilitades per la OEPM, com a actius generats per la creativitat, pensament i activitat humana.

Per protegir els actius intangibles és necessari recórrer, com a instrument legalment constituït, a la Propietat Intel·lectual,  els drets estatutaris de la qual poden dividir-se, entre uns altres, en Drets de Propietat Industrial, àmbit aquest que abasta les Patents.

La Patent és un títol que reconeix, amb caràcter exclusiu, el dret a explotar la invenció patentada impedint a uns altres la seva fabricació, venda o utilització sense el consentiment del seu titular. Per tant, el dret bàsic i principal que confereix la patent és el dret genèric “d’excloure a uns altres” o “d’explotació exclusiva per un temps limitat”.

No existeix una definició exacta del que pot entendre’s com a Patent i, sobre aquest tema, la doctrina la defineix com una posició jurídica complexa referida a una invenció que compleix amb certs requisits legalment regulats. Requisits que, de conformitat amb la normativa nacional, comunitària i internacional, poden resumir-se en: novetat, activitat inventiva i susceptibilitat d’aplicació industrial.

La invenció: és nova si no està compresa en l’Estat de la Tècnica, implica activitat inventiva si aquella no resulta de l’Estat de la Tècnica d’una manera evident per a un expert en la matèria i susceptible d’aplicació industrial quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol classe d’indústria.

Un dels casos més mediàtics de l’actualitat internacional es relaciona, directament, amb la temàtica jurídica anteriorment exposada. Fem referència a la recent i debatuda Sentència del Cas Apple vs Samsung per plagi de disseny i patents vàries. Lluita aquesta entre “dos gegants” en un dels sectors de mercat, el dels dispositius electrònics, extremadament… lucratiu.

El veredicte del Jurat ha estimat que, de fet, Samsung ha copiat, sense autorització o consentiment, diverses innovacions legalment protegides a favor d’Apple, vulnerant així, en l’àmbit de l’ordenament jurídic espanyol, i no solament, les limitacions a tercers no titulars de la patent derivades de l’article 50 apartat 1 lletres a), b) i c) de la LP.

La violació de la Propietat Intel·lectual reconeguda afectaria al disseny dels Smartphones Galaxy, a l’aparença de la seva interfície i icones o a funcions de tecnologia multitàctil patentades per Apple i utilitzades en l’ iPhone o en l’ iPod Touch.

Pel que fa a això, l’afectada sud-coreana ha realitzat diferents declaracions el contingut bàsic de les quals es resumeix, sense perjudici de la posició de mercat que la mateixa deté i el seu possible i evident afany lucratiu, en la següent frase “No és una victòria per Apple, és una pèrdua per al consumidor, ja que portarà a un menor nombre d’opcions, menor innovació i preus potencialment més alts” i “És una pena que la llei de patents pugui ser manipulada per donar a una empresa el monopoli del dissenyo rectangle amb cantonades arrodonides o tecnologia que s’està millorant dia a dia per Samsung i altres companyies”.

I és que, independentment dels interessos econòmics que tingui la sud-coreana o dels drets de propietat sobre bens immaterial que tingui la californiana, no és possible negar la veracitat d’aquestes afirmacions pel que fa a la peça clau i desprotegida del sistema, això és, el consumidor.

Ens trobem davant unes patents, òbviament consentides, protegides legalment i, per això, vulnerades de facto, que, no obstant això, arran d’una Sentència d’aquest calibre, van a marcar un precedent jurisprudencial, els efectes del qual podrien implicar, entre uns altres, i a partir d’ara, que els fabricants comencin a patentar tota mínima innovació en el disseny, la qual cosa, sobre el públic, implicarà menor desenvolupament i limitades opcions de compra.

Tot això sense perjudici d’una evident pèrdua de competència empresarial i posició privilegiada al mercat de certs dispositius mòbils. Fet aquest certament contradictori amb el mateix esperit finalista que va inspirar, en el seu moment, la normativa reguladora de patents sota el lema de “progrés tecnològic i foment de la competència”.

Les repercussions derivades de la dispositiva judicial implicaran un important impacte en la indústria, ja que els dispositius de Samsung operen a través del sistema Android de Google que, a més, és un programari extremadament popular i utilitzat per multitud de fabricants. No és d’estranyar, a aquest efecte, que immediatament la resposta de Google, al dictamen judicial, hagi estat un intent de desvinculació extrem del sistema operatiu Android pel que fa a les vulneracions legals comeses. De fet, considera Google que “La indústria mòbil està avançant ràpidament i tots els jugadors, incloent als nouvinguts, estan construint sobre les idees que han existit durant dècades”.

Comença ara l’efecte en cadena del que, possiblement, els únics que sortiran beneficiats seran Microsoft i BlackBerry. És més… existeix alguna cosa  millor, per al llançament d’un nou producte o sistema operatiu, com el Windows Phone 8, la caiguda imminent de competidors?

Windows Phone utilitza un sistema operatiu radicalment diferent i, de la mateixa manera, es beneficia de certs acords que ho fan, parcialment, lliure d’aquest entramat jurídic.

Per tant… Pot ser aquest l’inici d’una expansió del programari de Windows i, per tant, una aliança real i efectiva entre Samsung/uns altres fabricadores i Microsoft? Ens trobem davant l’inici d’un duopoli al mercat dels dispositius electrònics? I el més important… Sortirà d’això beneficiat o perjudicat el consumidor final?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *