L’abocador “energètic” d’Europa

Per Daniel Mendo.
Palma.
Incineradora de Son Reus.
Incineradora de Son Reus.

Coneguda és la polèmica noticia de la futura arribada a partir de l’any 2013 de 100.000 tones anuals de residus urbans de la Unió Europea per a ser incinerats a la única – i encara no amortitzada- planta de crema de residus de les Illes Balears, Son Reus.

L’argument que esgrimeixen els defensors de la iniciativa és de suposada inutilització de la Planta, donat que anualment és cremen únicament 400.000 tones de residus urbans, quan la capacitat de l’incineradora és de 700.000, recalcant la creació de 350 llocs de treball i l’estalvi de 8 milions d’euros de les arques publiques.

Amb la intenció de modificar “l’escassa” quantitat de residus que van a parar a l’incineradora de Son reus, el partit Popular de les Illes Balears, per la via excepcional de unes esmenes introduïdes a un Decret- Llei de mesures urgents de reactivació econòmica – actualment es troba en fase de discussió al parlament de les Illes Balears- pretén aprovar l’ importació de residus provinents de la Unió Europea.

Els detractors, entre els quals es troben tota la oposició en conjunt, associacions ecologistes i la Federació d’Hotelers de Mallorca, a més a més de diversos municipis governats pel mateix Partit Popular, argumenten, per contra, la imatge negativa que es donarà de Mallorca, sent el turisme la principal font de riquesa de les Illes i sent aquest un sector altament vulnerable – Amb una població de menys de un milió d’habitants, l’illa de Mallorca rep deu milions de turistes anuals-.

Segons portaveus d’associacions ecologistes, la proposta no segueix cap tipus de lògica ambiental ni legislativa, ja que suposadament es passa per sobre de la jerarquia europea de la gestió de residus, que estableix un criteri clar i enumerat – 1. Reducció; 2. Reutilització; 3. Reciclatge; 4. Valorització energètica; 5. Abocament– , vulnerant, també, segons dites fonts, els principis de proximitat en la gestió de residus i els principis establerts des de la Comissió Europea per incrementar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.

Segons diuen fonts del govern Autonòmic, les partides de residus d’importació són material processat, inert, tractat sota un estricte control i sota la normativa de la Unió Europea i que “ no fa olor ni contamina” En aquest mateix codi de missatges, és recalca que la meitat del fems continental és biomassa.

Des del Govern de les Illes Balears s’intenta recalcar que la importació de residus es produeix també als països més avançats  d’Europa en temes mediambientals, com Holanda, Suècia i Alemanya, a més a més de ser una activitat “plenament” regulada reglamentàriament a la UE.

Aquesta problemàtica ens porta a un punt d’inflexió: La gran dependència que tenen les Illes Balears del turisme, i si dita mesura influirà en la presa de decisions dels turistes en quant a triar destí. Un fet purament objectiu i alhora evident, són les nefastes conseqüències que produiria per les Illes  Balears un descens elevat del turisme, motiu pel qual la mesura d’incineració de residus ha de ser precisa i minuciosament analitzada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *