La llei d’incompatibilitats de càrrecs públics i privats a les Illes Balears

Per Joaquín Tintoré
Palma
 

Un del temes de més actualitat a les nostres Illes darrerament és la incompatibilitat de càrrecs que afecta al personal públic al servei de les administracions públiques, en concret el tema està d’actualitat degut a la presència del president Bauzá com a administrador d’una companyia (Bauer, dedicada a la comercialització de productes ortopèdics i de pròtesis) fet que conseqüentment ha provocat una intensa polèmica tant al Parlament de les Illes com als carrers.

Aquest tema ha anat in crescendo degut a que el passat 9 de maig el president es va apartar com a administrador d’aquesta empresa i va nomenar com a successor en les seves funcions a la seva esposa que dona la casualitat també és personal administratiu, en concret és funcionària interina de la Conselleria d’Educació, fet que ha tornat a posar en entredit la validesa i legitimitat amb la que va ser anomenada administradora ja que estaria compaginant ambdues feines donant lloc a una teòrica incompatibilitat, tal i com es recull a la LEY 53/1984, DE 26 DE DESEMBRE, DE INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. (BOE de 4 Gener de 1985).

Però la polèmica no ha acabat amb aquest nomenament de la seva esposa com a administradora de la societat que abans administrava el propi president sino que ha continuat i ha augmentat amb la incorporació d’una disposició adicional al conjunt de decrets destinats a la “reducció del dèficit del sector públic” que ha permès compatibilitzar els dos càrrecs a la senyora esposa del president.

Tal i com s’estableix al decret aquesta disposició permet als funcionaris i personal docent la compatibilitat amb accions privades, així doncs la dona del president ha pogut demanar el reconeixement exprés d’aquesta compatibilitat (que ha portat la conseqüent reducció de l’import del complement específic) i per tant poder compaginar ambdós treballs de forma legítima.

Arribats a aquest punt hem de veure si el procés s’ha produït de forma legítima i correcta, evidentment la incorporació d’aquesta disposició adicional i de tots els decrets creats amb la intenció de reduir el dèficit al sector públic han hagut de pasar un pertinent control parlamentari (tot i el seu caràcter d’urgent i extraordinaria necessitat que els hi atorga una sèrie de condicions especials, entre d’altres la ràpida tramitació) que degut a que el Partit Popular del qual és membre el president Bauzá té una més que sobrada majoria absoluta (35 del 59 escons) la tramitació d’aquests decrets ha estat revisada i aprovada sense dificultats

Un cop més la polèmica està servida, segons les fonts a qui es consulti aquest tema podrem trobar una resposta o altre, hi ha gent que defensa que aquest moviment té com a intenció salvaguardar la incompatibilitat de la funcionària interina i que el partit popular ha creat una llei ad hoc per tal d’aconseguir una solució legítima a aquest problema. D’altra banda està qui defensa que aquest moviment només té com a intenció facilitar als interins la possibilitat d’un complement que compensi el baix sou que reben per part de l’administració (Tal i com s’afirma des de Presidència).

Per tal de finalitzar m’agradaria fer un crit a tota la nostra comunitat política, per expressar que més enllà de la legitimitat o no dels seus actes el que hauria de fer i d’entendre és que són la veu del poble, que han d’actuar amb legitimitat que se’ls pressuposa però també amb una ètica personal i de treball inqüestionables.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats Rafael Bosch amb el President de les Illes Balears José Ramón Bauzá.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *