Més de 430.000 expedients de nacionalitat per resoldre

Per Imma Domènech.
Sabadell.
 

En aquest moment les sol·licituds sense resposta, tenen una antiguitat entre quatre anys, les més comuns, i set anys per les més complexes. Ruíz Gallardón, no ha tingut més remei que buscar ajuts externs per intentar parar aquest allau de documentació. Ha estat en aquest cas el Col·legi de Registradors, el que ha acceptat l’encàrrec; d’aquesta manera es podran posar al dia les sol·licituds de nacionalitat de persones que porten anys entre nosaltres i que han complert amb escreix tots els seus requisits; molts d’ells tenen parelles d’aquí  o bé els seus fills han nascut en territori espanyol i tenen tot el dret a exercir com a espanyols. Fins ara, només la lentitud de la burocràcia de l’Estat, els ha impedit la possibilitat d’obtenir el passaport d’Espanya, regulada per els articles 220-224 del Reglament del Registre Civil i les Instruccions de 26 de juliol de 2.007 i 13 d’octubre de 2.012.

Camions custodiats pel Cos Nacional de Policia han transportat els 430.000 expedients des de la Direcció General dels Registres i del Notariat, a l’edifici del Col·legi de Registradors, el trasllat obeeix al pla urgent ideat per el Ministeri i els Registradors, per desbloquejar l’allau. Segons el mateix Ministeri, el pla de digitalització intentarà  resoldre els expedients abans de Nadal. Un equip de seixanta persones treballa contra rellotge al centre de Digitalització, per tal de que cada expedient com a document electrònic sigui enviat al servidor del Col·legi i aquest els faci arribar a cada un dels Registradors, els quals faran una proposta de resolució que serà tramesa al Ministeri de Justícia, i una vegada vist l’informe decidirà en últim extrem la idoneïtat de la sol·licitud. Una vegada obtinguda la resolució el peticionari disposarà de 180 dies per jurar o prometre l’acatament a la Constitució i al Rei.

El mes curiós o trist del cas és que tal com diu l’article 22.1 del Codi Civil, es pot aconseguir la nacionalitat espanyola amb dos anys de residència a  tota persona d’origen d’un país iberoamericà, Portugal, Filipinas, Andorra i Guinea Equatorial. Però realment aquestes persones estan tardant fins a set anys per tal que els hi sigui concedida. Darrera de cada expedient hi ha una persona o fins i tot una família que pot veure com a partir d’una resolució la seves vides pren un gir radical; ja que amb la regularització de la nacionalitat aquella persona potser accedeix fàcilment a un lloc de treball, pot exercir el seu dret a vot, viatjar amb passaport espanyol sense cap tipus de restricció, etc. Aquest retràs fa que aquest conjunt de persones no puguin gaudir d’uns drets que els hi són inherents. Per tant, cal esperar que amb aquesta mesura i la gran predisposició del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, concretament als Registradors de la Propietat i al seu personal auxiliar, que una vegada més han demostrat la seva implicació en vers al bé comú, tot i sense deixar de complir amb la seva important tasca de garantir cada dia a tots els ciutadans la fe pública registral, treballaran per complir amb la tasca encomanada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *