La UPF presenta els detalls del Màster en Advocacia del curs 2013-2014

Per Alexander Salvador.
Brussel·les.
 
Ramón Ragués, catedràtic de Dret Penal de la pròpia Pompeu Fabra i director del Màster en Advocacia.
Ramón Ragués, catedràtic de Dret Penal de la pròpia Pompeu Fabra i director del Màster en Advocacia.

Ahir la Universitat Pompeu Fabra va presentar els detalls del que serà el Màster en Advocacia del curs 2013-2014. Un Màster que respon a l’entrada en vigor de la Llei 34/2006 i del reglament que la desenvolupa (Reial Decret 775/2011), legislació que suposa un canvi radical en les vies d’accés a l’advocacia i que obliga als futur graduats en Dret que vulguis exercir com a advocats a dedicar un any i mig més a formar-se per a poder exercir com a tals.

L’actual Màster en Advocacia, sota la direcció de Ramón Ragués, catedràtic de Dret Penal de la pròpia Pompeu Fabra, és el resultat de la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i amb l’Institut d’Educació Contínua, que a través de la seva Escola d’Estudis Superiors complementa la formació de postgrau de la universitat amb programes de caire professionalitzador.

Cal esmentar a més que des de la seva primera edició, el màster compta, a més, amb el suport d’alguns dels principals despatxos d’advocats espanyols. Quatre d’aquestes firmes (Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Garrigues, Roca Junyent i Uría Menéndez) formen part del Consell Acadèmic del programa i han contribuït des dels seus orígens a definir-ne l’estructura i els continguts, a més d’implicar-se especialment en la formació dels estudiants.

El Màster en Advocacia és un projecte singular que aplega institucions diverses, universitàries i professionals, públiques i privades, amb un objectiu comú: proporcionar als llicenciats en Dret una formació d’excel·lència que, en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com a advocats.

Aquest Màster oferirà unes 150 places als recent graduats front les 80 que en principi oferiran la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes places, però, estaran obertes a tots aquells estudiants ja graduats que vulguin cursar-lo sense fer distinció de la seva universitat d’origen. Malgrat això, es donaran a terme entrevistes als candidats per a poder avaluar-los personalment atenent a criteris com l’expedient acadèmic i el nivell d’idiomes entre altres aspectes.

Estructura del Màster

Pel que fa a l’estructura del Màster, aquest es tindrà lloc entre els mesos d’Octubre a  Juny entre 4 i 5 dies lectius per setmana en horari de tarda, malgrat que s’està estudiant obrir un torn de matí per a facilitar la flexibilitat d’horaris dels estudiants, paral·lelament, cal afegir que també s’està estudiant oferir un torn impartit integralment en anglès. Aquest Màster estarà dotat d’un total de 90 crèdits ECTS compostos principalment per:

En primer lloc, Assignatures obligatòries, les quals pretenen garantir una adequada preparació de l’examen oficial que situï l’estudiant en les millors condicions per iniciar la seva carrera professional com a advocat.

Seguidament, Assignatures de litigació, que configuren el bloc principal de continguts del programa (25 ECTS), es pretén que, a partir dels problemes plantejats per casos reals, els estudiants siguin capaços d’aplicar a la seva resolució, tant el dret processal com el substantiu, l’intern i el comunitari. La redacció d’escrits jurídics (demandes, querelles, recursos) i la seva defensa oral (simulacions de judicis i vistes orals) tenen un paper essencial en aquestes assignatures.

En tercer lloc, Assessoria bàsica d’empresa (8 ECTS), es pretén proporcionar una visió no contenciosa de l’advocacia a partir de supòsits pràctics relacionats amb els contractes i el dret de societats.

Paral·lelament, també s’estudiaran continguts imprescindibles per a l’exercici de la professió d’advocat, com la deontologia, la negociació i l’organització del despatx, que tindran un paper fonamental en el posterior examen oficial (9 ECTS).

En darrer lloc, s’oferiran una llista d’assignatures optatives (12 ECTS per a l’alumne) les quals oferiran la possibilitat de complementar la formació general en dos grans àmbits: la litigació (amb matèries com dret de família, concursal o de danys) i l’assessoria d’empresa, amb assignatures com el dret dels mercats financers, dels sectors regulats o del medi ambient.

Finalment, durant l’últim trimestre del curs, caldrà redactar, com a treball final de màster (6 ECTS), un dictamen sobre un problema pràctic amb rellevància multidisciplinària.

Pràctiques laborals

Pel que fa a les pràctiques laborals, el programa del Màster obliga als estudiants a realitzar un període de pràctiques amb un valor de 30 ECTS, seran pràctiques de jornada completa que tindran lloc entre els mesos de Juliol i Novembre als despatxos col·laboradors amb el Màster i amb aquells altres despatxos i institucions que tinguin conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Finalment, al Gener-Febrer hi haurà l’examen estatal d’accés a l’advocacia.

Font: Assemblea de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *