TJUE: Comisió vs. Hongria

Per David Fernández Pérez.
Barcelona.
 
 
 Case C-286/12, Comissió vs Hongria.

A Hongria fins l’any 2012 el jutges, els fiscals i els notaris podien treballar fins els 70, jubilació que dista de la general en 8 anys. Però segons, la legislació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2012 tant els jutges com els fiscals se’ls aplicarà l’edat de jubilació general i per tant, aquells que ja hagin fet els 62 anys tindran l’obligació de jubilar-se, en el cas que facin els 62 anys en el 2012 podran treballar tot l’any. La mateixa norma s’aplicarà els notaris a partir del 2014.

Aquesta mesura constitueix una discriminació per raó d’edat segons la Directiva 2000/78/CE de

de 27 de novembre de 2000 relativa al establiment d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació. Per això, la Comissió va presentar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El TJUE va argumentar que reduir l’edat de jubilació dels jutges, fiscals i notaris a la general aplicada a tots els treballador no constitueix un supòsit de discriminació però el fet de obligar aquells juristes que hagin superat aquesta edat sí, ja que tenen unes expectatives de futur; per tant la mesura no és proporcional. En paraules del Tribunal, els jutges, els fiscals i els notaris: “well-founded expectation that they would be able to remain in office until that age ” és a dir, fins el 70 anys. El fet de la inexistència de disposicions transitòries d’aplicació obliguen a abandonar el món labora a tots aquests treballadors; sense temps perquè puguin prendre les mesures econòmiques i financeres necessàries en aquesta situació. A més a més, el TJUE afegeix que la pensió d’aquests treballadors és un 30% inferior al salari que tindrien continuant amb l’activitat que desenvolupen.

D’altra banda, el TJUE indica que aquesta disminució és contradictòria ja que és contemporània a un augment de 3 anys de l’edat de jubilació general que augmenta dels 62 als 65 anys.

Hongria va al·legar que l’objectiu d’aquesta mesura era establir un major equilibri en referència a l’edat i de facilitar l’accés dels joves juristes a aquestes professions, tots dos efectes positius. Tot i això, segons el TJUE els efectes immediats no són positius ja que per l’any 2012 no existirà un equilibri d’edats entre els treballador ja que els professionals afectats de diferents edats entre 62 i 70 seran substituïts per joves treballadors.

En definitiva, el TJUE estableix que la legislació nacional que dóna lloc a una diferència de tracte per raó d’edat no és necessària per aconseguir els objectius perseguit i per tant, no és una mesura proporcional i provoca l’incompliment de les obligacions d’Hongria en virtut de la Directiva esmentada.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *