El Consell d’Estat considera que l’euro per recepta és inconstitucional

Per Anna Jiménez.
Barcelona.

Des del passat mes de juliol a Catalunya i a partir de gener del 2012 a Madrid, s’ha implantat la mesura consistent en imposar una taxa d’un euro per cada recepta de medicaments emesa pels metges de la sanitat pública.

En relació a aquesta opció, el Consell d’Estat, òrgan consultiu i de decisions no vinculats, ha fet un dictamen (resolució 632/2012) on posa de palès la inconstitucionalitat de la mesura en base a dos arguments principals. En primer lloc, es parteix de la base que l’article 149.1.16 CE estableix que és competència estatal exclusiva la sanitat exterior, les bases i coordinació general de la sanitat i la legislació sobre productes farmacèutics. En conseqüència, aquestes dues Comunitats Autònomes no podrien optar per establir cap taxa per recepta de medicament doncs suposaria vulnerar la competència estatal de coordinació sanitària. El legislador estatal és qui ha de garantir la “unitat mínima en les condicions d’accés a les medicines amb independència del lloc en el que resideixin els ciutadans”. En segon lloc, i conseqüència del primer argument, el Consell d’Estat estipula que la mesura també compromet l’apartat 1 del mateix precepte constitucional. Aquest disposa que és competència exclusiva de l’Estat la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots les espanyols (…) i el fet que Catalunya i Madrid incorporin aquesta taxa implica trencar la igualtat d’accés als medicaments entre els catalans i madrilenys i la resta d’espanyols.

Val a dir que la decisió del Consell d’Estat compta amb tres vots particulars discrepants, que consideren que existeixen arguments suficients per a considerar inconstitucional l’euro per recepta.

Mariano Rajoy ha manifestat públicament a través d’una entrevista radiofònica el seu descontent amb la polèmica mesura. També ho ha fet el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, que ha dit que pensa fer servir l’informe elaborat pel Consell d’Estat per a què Catalunya elimini la taxa quan abans millor, i per a impedir que Madrid la posi en marxa. Montoro ha recalcat que “en matèria de definició de productes farmacèutics i de la formació dels seus preus l’àmbit de competència pertany a l’Estat” i per això ha sentenciat que “existeixen fonaments jurídics suficients per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat amb els articles 16, 41 i 94.1 de la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives y de creació de l’Impost sobre estàncies en establiments turístics, que recull l’euro per recepta”.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *