Espanya ven il·legalment armes de guerra

Per Albert Noguer. 
Barcelona.
 

El Ministre espanyol de Defensa, Pedro Morenés, ha justificat la venda d’armes de guerra a països que no respecten els drets humans amb la següent justificació: “Res es perfecte en política“. El que més impressiona és que admeti, amb tanta naturalitat, la violació d’una llei fonamental; la que regula la venda d’armes de guerra. Anem a explicar què diu aquesta llei i què autoritza el govern espanyol.

La llei que regula la venda d’armes és la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i armes de doble ús. Dita llei, en el seu article vuitè estableix: “Quan existeixin indicis racionals que el material de defensa (…) puguin ser emprats en accions que pertorbin la pau, l’estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial o regional, puguin exacerbar tensions o conflictes latents, puguin ser utilitzats de manera contrària al respecte hagut d’i la dignitat inherent a l’ésser humà, amb finalitats de repressió interna o en situacions de violació de drets humans [es denegarà l’autorització]”. 

Tot seguit diu: “Per determinar l’existència d’aquests indicis racionals es tindran en compte els informes sobre transferències de material de defensa i destinació final d’aquestes operacions que siguin emesos per organismes internacionals en els quals participi Espanya, els informes dels òrgans de drets humans i altres organismes de Nacions Unides, la informació facilitada per organitzacions i centres d’investigació de reconegut prestigi en l’àmbit del desenvolupament, el desarmament i els drets humans, així com les millors pràctiques més actualitzades descrites en la Guia de l’Usuari del Codi de Conducta de la Unió Europea en matèria d’exportació d’armes“.

Doncs bé, ja són molts els informes d’organitzacions internacionals que denuncien la violació de drets humans allà on Espanya admet autoritzar la venda d’armes de guerra (informe). Entre molts, cal destacar els següents:

1) Arabia Saudí. Aquest 2012, s’ha autoritzat la venda de material militar a aquest país per una suma total de 30 milions d’euros.

2) Bahréin. Munició per naus militars; en xifres, més de 6 milions d’euros l’any passat.

3) Egipte. Amb la caiguda de Mubarak i, ara sota el control d’un exèrcit intolerant, Espanya ha venut material per 70 milions d’euros.

4) Israel. Més de 470.000€

Per acabar, cal matissar un aspecte important i fonamental: l’Estat no és qui ven les armes directament, sino empreses de capital privat. Aquesta empresa (espanyola) quan té un acord amb un tercer país, presenta aquest acord al Govern; més precisament, a la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Interior de Defensa i Doble ús i, aquesta junta, aprova el negoci o no. Aqui vé el problema. Per cert, les actes d’aquesta junta són secretes.

Informe.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *