Els Col·legis d’Advocats assessoraran a ciutadans amb problemes hipotecaris

Redacció.
Barcelona.
 

Els vuit Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona –Barcelona, Granollers, Sabadell, Terrassa, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Manresa i Vic-  a través dels seus Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ), assumeixen l’atenció especialitzada al ciutadà i la preparació d’una proposta de solució per ser negociada amb l’entitat bancària

Els Col·legis d’Advocats de Barcelona (ICAB), Granollers (ICAVOR), Manresa (ICAM), Mataró (ICAMAT), Sabadell(ICASBD), Sant Feliu de Llobregat (ICASF), Terrassa (ICATER) i Vic (ICAVIC) prestaran la seva col·laboració al Servei d’Intermediació en Deutes Hipotecaris (SIDH) impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals i els ajuntaments.

Amb la presència del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i president del Consell de l’Advocacia catalana (CICAC),  Pedro L. Yúfera, els degans de la resta dels Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona, i del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder,  s’ha signat aquest conveni per part del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve.

El president del CICAC, Pedro Yúfera ha destacat que “l’advocacia ha treballat molt activament per pal·liar la situació que pateixen moltes famílies davant la problemàtica de les execucions hipotecàries i per això ha explicat que ja el març de 2011,  l’advocacia catalana va presentar una sèrie de propostes legislatives davant del Congrés dels Diputats, per intentar trobar una solució a aquesta problemàtica”. També ha explicat que des de l’advocacia catalana s’han fet accions directes d’atenció al ciutadà com la que va liderar el degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Miquel Sàmper, que va crear la primera Oficina d’Intermediació Hipotecària a l’Estat Espanyol fruit d’un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i aquest col·legi.

El degà dels advocats de Barcelona i president del CICAC també ha ressaltat que la posada en marxa del SIDH  és una mostra “del treball conjunt i transversal de les institucions i de la societat civil davant d’aquesta situació. També suposa un esforç conjunt per oferir un nou servei, optimitzant recursos per tal de què tinguin el mínim impacte possible sobre les finances públiques”.

Assessorament integral a les persones amb problemes de sobreendeutament

La Diputació de Barcelona ha creat el SIDH amb la voluntat d’articular tots els serveis existents per pal·liar les execucions hipotecàries en un servei basat en un assessorament integral, individualitzat i proper per a les persones amb problemes de sobreendeutament en l’habitatge.

El Servei d’Intermediació pels deutes hipotecaris actuarà de manera coordinada amb el Servei de Mediació (Ofideute) de la Generalitat.

L’objectiu principal del SIDH és evitar els desnonaments, sempre que sigui  possible, derivats de la manca de pagament dels crèdits hipotecaris

Des del SIDH s’informarà a la ciutadania des del primer moment que es produeix la dificultat econòmica sobre les possibles mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes hipotecàries i evitar així els processos d’execució hipotecària.

S’apostarà per la intermediació com a via de resolució del conflicte. Per aquest motiu, es negociaran mesures alternatives amb les entitats financeres que facilitin el manteniment de l’habitatge per part de la persona o el nucli familiar.

Des del SIDH també es  potenciaran els serveis d’acompanyament i assessorament jurídic realitzats pels municipis i consells comarcals.

Els lletrats del Servei d’Intermediació en Deutes Hipotecaris dels Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona proposaran una modificació de les condicions del deute del cas analitzat, que serà tramesa, a través d’Ofideute,  als interlocutors designats per l’entitat financera que correspongui.

Quins requisits hauran de complir els usuaris del SIDH?

Els destinataris del SIDH són els propietaris d’un únic habitatge que l’utilitzin com a habitatge principal, que no poden fer front a les quotes del préstec hipotecari contractat per a la seva compra, ja sigui per pèrdua de treball, descens justificat dels seus ingressos o increment substancial del tipus d’interès.

Prova pilot a Igualada

El mes de novembre es va posar en marxa una prova pilot del SIDH a Igualada i es preveu que durant el primer semestre del 2013 aquest servei es vagi desplegant per tot el territori, amb la creació de 26 punts. Des d’aquest servei es donarà cobertura a tots els municipis de la demarcació de Barcelona.  El SIDH d’Igualada ha prestat el servei fins al moment als ciutadans dels 32 municipis de la comarca de l’Anoia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *