TV3 torna a la Comunitat Valenciana

Per Jaume Genescà.
Girona.
 

TV3 es podrà tornar a emetre a la Comunitat Valenciana. Així ho ha dictaminat el Tribunal Suprem (TS) en una sentència publicada aquest dimecres, al anul·lar la sanció de 300.000 euros que va imposar la Generalitat Valenciana a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per haver prestat serveis de televisió sense tenir la concessió administrativa. Així, la resolució revoca l’anterior sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que havia desestimat les pretensions de ACPV.

Concretament, la Generalitat va considerar que ACPV estava prestant els serveis de televisió en règim de “gestió indirecta” sense l’autorització (o concessió) de la Generalitat durant l’any 2006. Aquest tipus d’emissió estava tipificada a l’art. 25.1 de la Llei 31/1987, de 18 de desembre, General de Telecomunicacions (actualment derogada) com a infracció molt greu, la qual implicava una sanció de 60.000 a 1.000.000 d’euros.

Ara bé, era competent la Generalitat valenciana per imposar sancions en aquesta matèria?

Segons el TS, les autoritzacions per poder fer ús del domini públic radioelèctric terrestre (per on es propaguen les ones radioelèctriques) corresponen a l’estat central, donat que estableix els termes i condicions per obtenir l’autorització en els seus plans tècnics nacionals (que aprova mitjançant reals decrets). Aquesta autorització és complementària o accessòria a la llicència necessària per dur a terme la prestació dels serveis de difusió, que s’han de concedir per les administracions autonòmiques quan les emissions es portin a terme al seu territori.

Les autoritats autonòmiques només podran inspeccionar i sancionar en les matèries sobre l’atorgament de la llicència per a la prestació dels serveis de difusió dins del seu territori, però serà l’estatal la que sancioni si l’ús del domini públic es fa d’acord amb les previsions dels plans nacional i la llei.

Dit això, semblaria que, com que ACPV no disposava de llicència per emetre, la sanció era correcta, però el TS ho nega: ACPV no necessitava la llicència, ja que no actuava com un operador audiovisual, sinó que es limitava a retransmetre les emissions televisives que efectuava la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, és a dir, TV3. I aquesta sí que disposava de la llicència necessària, ja que es tracta d’un ens públic creat per la Llei catalana 10/1983. A més, que les emissions en qüestió es facin des de fora del territori de la comunitat, també exclou que la inspecció (i possible sanció) la porti la Generalitat valenciana.

No obstant això, el TS alerta que, si bé no era necessària la llicència o concessió administrativa valenciana per prestar el servei d’emissió televisiva, això no implica que no es pugui haver incomplert alguna disposició respecte l’ús del domini públic radioelèctric, subjecte a una autorització prèvia estatal (com ja s’ha dit abans). Tampoc implica que es gaudeixi de la concessió per utilitzar els canals de la TDT, encara que no s’haguessin utilitzat els canals subjectes a autorització prèvia de la Generalitat valenciana.

Per tant, hi ha la via oberta de que sigui l’administració central la que, en un futur, pugui apreciar l’existència d’alguna infracció i persegueixi a ACPV per desbordar l’ús de l’espectre radioelèctric.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *