Banc Sabadell es converteix en el quart grup financer de l’estat

Per Imma Domènech.
Sabadell.
 

L’entitat catalana presidida pel sabadellenc Josep Oliu, se situa com a quarta entitat financera de l’Estat, per darrera, de la també catalana Caixa Bank, la basca BBVA i el Santander. Segons informa amb un comunicat, el Sabadell ha efectuat el traspàs de 1.300 milions de registres d’informació de clients de la CAM al seu sistema operatiu, així com la fusió de sis-centes oficines, que ha comportat el canvi de retolació de dues-centes trenta sis, de les quals vuitanta set pertanyen a les Comunitats de València, Múrcia i Balears

L’absorció de la CAM, també ha comportat certa reorganització d’oficines,  així doncs,  seixanta-una de la xarxa SabadellAtlántico han passat a la denominació SabadellCAM, vint-i-sis de la xarxa SabadellCAM han passat a ostentar la marca SabadellSolbank, especialitzada en l’atenció de residents estrangers en zones turístiques. Per altra part, cent quaranta-sis oficines de la CAM han canviat la seva denominació; cent trenta-dues per la de SabadellAtlántico  i catorze per la de SabadellSolbank, finalment dues han passat a denominar-se Banco Herrero i una única SabadellGuipuzcoano.

El trenta de maig Brussel·les va donar el vist-i-plau a l’operació, una de les més importants i complexes de les realitzades fins al moment; i tot seguit, el primer de juny, el Banc Sabadell  va adquirir la totalitat de les accions de la CAM, pel preu simbòlic d’un euro, una vegada ja s’havia realitzat l’ampliació del capital per un import de 2.449 milions d’euros. Així doncs, veiem com aquest procés s’ha materialitzat en només sis mesos; tot i que tot va començar el set de desembre de l’any passat quan el Banc d’Espanya va adjudicar l’entitat alacantina al Sabadell. D’aquesta manera podem afirmar que un any més tard aquest procés s’ha confirmat amb la signatura de  l’escriptura de fusió per absorció de la CAM

Però això no és tot,  l’afany per expandir-se del Sabadell no acaba amb aquesta absorció, sinó que fons ben informades indiquen que l’entitat vallessana està molt interessada amb adquirir el negoci de BMN, a les comunitats d’Aragó i Catalunya; on en aquesta última, l’antiga “Caixa d’Estalvis del Penedès”, avui integrada a BMN, té un pes important en diferents comarques, especialment en el Penedès. D’aquesta manera Banco Mare Nostrum, (BNM)  entitat integrada por Caja Múrcia, Caja Granada, Caixa Penedès i la balear Sa Nostra, deixaria de tenir oficines a Catalunya. I encara queda una altra entitat per subhastar com és Catalunya Caixa, en la qual està interessada el Santander; tot i que el mateix Sabadell encara no ha dit l’ultima paraula.

Així doncs, la reorganització de les entitats financeres va agafant forma, ja que Brussel·les va deixar ben clar que no permetria  la continuïtat d’entitats inviables. Segons el “memoràndum de l’entesa” nascut en l’Eurogrup, la Comissió Europea procedirà a avaluar de manera individual les necessitats de capital dels bancs i les caixes espanyoles; i tal i com hem comentat, les que no siguin viables seran liquidades i a més, no rebran capital del fons de rescat. Òbviament, les entitats financeres que no necessitin liquiditat, quedaran excloses del procés de recapitalització; el qual s’iniciarà amb auditories privades sobre el sector financer espanyol de les entitats que depenen del FROB (BFA/ Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia i Banc de València), aquests són els bancs amb més necessitats de capital. Tot aquest procés serà supervisat per responsables comunitaris. I a més, s’ha estipulat que en el FROB no hi hagi directius d’entitats financeres. D’aquesta manera s’ha estipulat un control sobre el sector bancari espanyol per part de Brussel·les, a més, de les pertinents revisions periòdiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *