Pla de privatització de la gestió dels parcs naturals a les Illes Balears

Per Joaquín Tintoré.
Palma.
 
 

Durant els darrers dies ha aparegut la notícia de que el govern de les Illes Balears té la ferma intenció de privatitzar la majoria dels espais naturals protegits d’aquest arxipèlag. En referència a aquest fet el Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de Balears el senyor Biel Company ha declarat que la seva intenció és implicar la propietat privada per tal de fer reduir despeses de manteniment i conservació a l’Administració.

 La intenció d’aquest tipus de mesures de privatització de la gestió dels parcs i la conseqüent retallada en quant al nombre de vigilants i personal educatiu és maximitzar l’eficiència d’aquests parcs naturals degut a que en paraules de propi Conseller “Hi havia gent acostumada a viure del medi ambient i això s’ha acabat”.

 Aquestes mesures afecten de manera directa als espais naturals protegits de Cabrera, Ses Salines d’Eivissa i Formentera, s’Albufera, Llevant i Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, SaDragonera i una zona moltimportant de la Serra de Tramuntana de Mallorca (RecordemPatrimoni de la Humanitat). En aquestsparcs i espaisprotegits s’ha reduït en alguns casos el personal de vigilància i educatiu en una proporció de 6 a 1, arribant a acomiadar-se treballadors com educadors e investigadors amb prop de 20 anys d’experiència.

 El fet de privatitzar la gestió d’aquests espais naturals respon a l’interès de millorar la explotació turística d’aquest conjunt de parcs i àmbits protegits amb la intenció de que no segueixin provocant despeses importants a l’Administració. Aquest fet suposarà que moltes de les activitats que fins fa relatiu poc temps eren gratuïtes passin a ser de pagament. (Com les excursions i cursets amb monitors típics de la Illa de Cabrera o el simple fet d’amarrar el vaixell al moll d’aquesta mateixa illa)

 Recordem que la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Serra de Tramuntana fa escassos dos anys comportava una acció de responsabilitat tan pels ciutadans com pels governants de la zona declarada com a Patrimoni. Fent ús d’aquesta declaració atorgada per la UNESCO s’estableix l’adhesió a la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural i en concret a l’establertpelsarticles 4 i d’aquesta Convenció:

Article 4: Cadascun dels Estats Part en la present Convenció reconeix que l’obligació d’identificar, protegir, conservar, rehabilitar i transmetre a les generacions futures el patrimoni cultural i natural situat al seuterritori, li incumbeix primordialment.

Article 5: A fi de garantir una protecció i una conservació eficaces i revaloritzar el mésactivamentpossible el patrimoni cultural i natural situat al seuterritori i en les condicionsadequades a cada país, cadascundelsEstatsParteixes en la present Convenció procurarà en la mesura del possible:

a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimoni cultural i natural una funció en la vida col·lectiva i a integrar la protecciód’aquest
patrimonials programes de planificació general.

Una vegada analitzada la situació de protecció jurídica de la qual disposen els espais naturals esmentats prèviament (fent ús d’una analogia entre la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat i la resta d’espais protegits) arribem a la conclusió de que els responsables polítics han d’actuar amb l’únic propòsit de protegir i potenciar les nombroses possibilitats que ens ofereixen tant als illencs com turistes els nostres espais protegits.

 És en relació a aquest tema del turisme i de la protecció dels espais naturals on la societat civil ha de demostrar que està plenament conscienciada de la necessitat de preservar i protegir aquests parcs i espais naturals per tal d’assegurar el potencial competitiu del turisme (recordem pilar fonamental de l’economia balear) i els futurs nivells de benestar de la pròpia societat.

 Així doncs sembla evident que en temps de crisis i dificultats com els que ens toca viure s’han de duur a terme esforços i sacrificis en tots els àmbits (inclosos els relatius a la protecció dels espais naturals) però amb mesura i precaució, valorant cada decisió per tal de no perjudicar el futur de la nostra societat, tant a nivell econòmic com cultural.

 

Parc Natural de s'Albufera, a Mallorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *