L’advocacia catalana s’oposa a l’avantprojecte de llei de Justícia Gratuïta

Consell de l’Advocacia Catalana.
Barcelona.
 

L’advocacia catalana mostra la seva indignació i rebuig a l’avantprojecte de Llei de Justícia gratuïta, aprovat el passat divendres, 11 de gener, pel Consell de Ministres.

El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), Pedro L. Yúfera, lamenta “la manca de diàleg de l’executiu espanyol envers els col·legis professionals que som en última instància qui gestionarem, a través del servei del torn d’ofici,  les demandes reals dels usuaris que tenen dret a la justícia gratuïta”.

L’advocacia catalana alerta també que la nova llei no dóna resposta a alguns dels principals problemes derivats de la gestió de la justícia gratuïta, com és l’abonament puntual de les actuacions realitzades pels lletrats a més del de garantir unes retribucions adequades als advocats inscrits en el Torn d’Ofici, que a Catalunya representen el 25% dels advocats en exercici. Aquestes retribucions han estat retallades en els últims anys, malgrat les reivindicacions històriques de l’advocacia catalana.

Si bé és cert que la nova llei amplia l’accés i el nombre de col·lectius que podran accedir-hi, des de l’advocacia catalana es rebutja que s’utilitzi la justícia gratuïta per justificar l’aprovació de la llei de taxes estatal, quan en realitat aquesta avantprojecte continua deixant sense cobertura a una gran quantitat de ciutadans que veuran obstaculitzat el seu accés a la justícia.

Yúfera també posa en entredit el finançament de la justícia gratuïta “amb l’actual limitació dels recursos econòmics i d’imposició de taxes abusives que seran un fre a la interposició de procediments judicials, no queda tan clar que no siguin els advocats que hagin de tornar a patir noves retallades pel manteniment de tot el sistema. Tampoc s’adjunta cap memòria econòmica que acrediti la seva viabilitat”.

Els advocats catalans s’oposen a què determinats col·lectius tinguin dret a la justícia gratuïta, independentment de la seva renda. Yufera creu que “si algú no té suficients recursos econòmics no ha de veure obstaculitzat l’accés a la justícia; però no seria just que qui pot pagar-s’ho sigui subvencionat per una ciutadania que ja està prou ofegada per la situació econòmica”.

L’advocacia catalana afirma que s’ha perdut l’ oportunitat de racionalitzar i simplificar la tramitació de la justícia gratuïta , ja que s’incrementa la burocratització i es manté un sistema que duplica les funcions entre els Col·legis i l’Administració, malgrat que 16 anys de vigència de la llei demostren que és innecessari al confirmar-se més del 95% de les resolucions emeses pels Col·legis.

Yúfera també afegeix que la nova llei de justícia gratuïta comporta una centralització del sistema. S’invaeixen les competències autonòmiques i es priva tant als Col·legis d’Advocats com a les Administracions Autonòmiques a adaptar el seu funcionament a les necessitats reals del seu àmbit territorial.

L’advocacia catalana estudiarà mesures i accions concretes perquè els interessos dels col·legiats es reflecteixin finalment en el text de la Llei de Justícia Gratuïta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *