Canvis a la jornada laboral dels funcionaris

Per Imma Domènech.
Sabadell.
 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va publicar en el BOE del 29 de desembre, una instrucció de treball i horaris del personal al servei de l’Administració de l’Estat amb entrada en vigor a partir del primer de gener; en la qual es mantenia la jornada laboral en 37,5 hores, però s’establia en 1.664 anuals, per increment del còmput anual com a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, que va reduir els dies de permís. Alhora el govern ha aprofitat per mantenir  l’horari setmanal que ja va establir fa un any, amb el Reial Decret Llei 20/2011, deixant en l’oblit les 35 hores setmanals, i flexibilitzant l’horari i vacances, mentre que també redueix els dies de lliure disposició.

La novetat més important  és la flexibilització dels horaris, per afavorir  la  conciliació del temps de treball i la família, amb obligació de presència en el lloc de treball de 9 a 14.30 hores de dilluns a divendres i oferint diferents opcions per totalitzar l’horari, que poden ser de dilluns a divendres de 7,30 a 9 hores i entre 14,30 i 18, o bé, els divendres de 14,30 a 15,30.  Menys opcions tenen els empleats que fan horari de matí tarda, que hauran de romandre en a la feina de 9 a 17 hores, de dilluns a dijous,  i amb una interrupció  per dinar, que no computarà com treball efectiu, i que serà d’un mínim de trenta minuts; i de 9 a 14,30 els divendres. Alhora,  tots els empleats gaudiran de trenta minuts per l’entrepà, que comptabilitzarà com horari treballat, de 10 a 12,30 hores. També es preveuen uns casos especials, com la jornada en règim d’especial dedicació de 40 hores i la jornada reduïda a petició de l’empleat de 0 a 14 hores amb una disminució de retribució d’un 25% i que només serà per determinats llocs de treball.

Pel que fa als permisos i vacances, com preveu el Reial Decret 20/2012, es redueixen els dies de lliure disposició i suprimeixen els dies addicionals per antiguitat, tant els casos d’assumptes particulars com en els vacances i se suspenen els pactes, acords i convenis que contradiguin les disposicions avui vigents. A la vegada cal tenir en compte que,  les vacances retribuïdes seran de 22 dies hàbils, compatibles amb les necessitats dels servei; i almenys la meitat del dies seran entre el 15 de juliol i el 15 de setembre. A més, de tres dies de permís per afers particulars, que no es podran acumular a les vacances i tenint en compte que els dies 24 i 31 de desembre les oficines romandran tancades.

Finalment els responsables de les unitats administratives exigiran justificació oportuna de totes les absències i no les autoritzaran quant l’activitat es pugui fer fora d’hores de feina, que hauran de ser recuperades a la mateixa setmana o a la següent.

El sindicat CSI-F, en declaracions que recull Europa- Pres, assegura que aquesta reforma fa pagar a justos per pecadors i que l’absentisme s’ha de combatre amb mesures eficients però no donar la sensació que és superior que en altres sectors i reclamen al govern que reconegui de manera explícita el sacrifici dels funcionaris, als que haurien de compensar en temps raonable i quant les circumstancies econòmiques ho permetin

 

           

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *