Three strikes and you’re out

Tomàs Gabriel Garcia MicóPer Tomàs Gabriel García Micó.


El Dret nord-americà es caracteritza per estar a l’avantguarda, en alguns casos, de mesures per a lluitar contra la criminalitat més violenta que colpeja diàriament el seu país i, a part de les clàssiques mesures que empren i que tots coneixem i que alabem o critiquem a través dels nostres coneixements, sentit comú o lògica, tals com la pena de mort o la presó perpètua; una qüestió que està sent molt debatuda al sí de la societat americana és l’aplicació en alguns Estats d’unes mesures jurídiques que tenen la finalitat d’allunyar els criminals més perillosos de la societat, aquestes reben el nom de les lleis “Three Strikes and You’re Out”. Aquest article es fonamentarà en l’anàlisi d’aquestes curioses, interessants i més o menys acceptables vies per a lluitar contra la criminalitat.

La primera pregunta que ha de resoldre’s és: com i quan van néixer? El seu origen històric és tan poc conegut com l’existència d’aquests mitjans, però va ser a l’Estat de Washington a través de la Iniciativa 593 (1993) essent la pregunta formulada “shall criminals who are convicted of “most serious ofenses” on three ocasions be sentenced to life in prison without parole?” (“els criminals condemnats tres vegades per “crims molt greus” ésser condemnats a l’empresonament perpetu sense llibertat condicional?”) i els resultats van ser força esclaridors i van mostrar que la gran part de la població de l’Estat de Washington considerava que aquest tipus de criminals sí haurien d’ésser empresonats perpètuament sense llibertat condicional (concretament, un 75,20% de la població que, en termes demogràfics correspon a 1.135.521 habitants contra el 24,80% de la població (374.567 habitants) que consideraven el contrari). A continuació es troba adjunta la taula amb els resultats:

Això succeïa l’any 1993 a l’Estat de Washington, però no va haver de passar molt de temps fins que alguns Estats sobretot els de les Costes Est i Oest van implementar als seus ordenaments jurídics aquesta mesura. L’any 1994, Califòrnia, Indiana, Kansas, Nevada, Dakota del Nord, Louisiana, Connecticut i Colorado van introduir aquestes mesures; l’any següent ho van fer Utah, Nou Mèxic, Montana, Carolina del Nord i del Sud, Geòrgia, Maryland, Vermont, Wisconsin, Arkansas, Nova Jersey i Pennsilvània; al 96, Florida, Tennessee i Virgínia. No va haver més Estats que la introduïssin als seus ordenaments jurídics criminals fins al 2006 (Arizona) i l’any 2012 (Massachussets). El mapa que trobaran adjunt a continuació mostra l’expansió de les Three Strikes:

Les Three Strikes a l’Estat de Califòrnia:

Com ja s’ha vist anteriorment, les Three Strikes entren a formar part de l’ordenament jurídic penal californià l’any 1994 a la secció 667 del Penal Code californià que a la seva subsecció (e), número (1) tipifica com un principi a l’hora d’aplicar les condemnes que: “If a defendant has one prior serious and/or violent felony as defined in subdivision (d) that has been pled and proved, the determinate term or minimum term for an indeterminate term shall be twice the term otherwise provided as punishment for the current felony conviction”, que vol dir que a l’hora d’imposar la pena corresponent per aquest segon crim comès, el mínim es trobarà en el doble de la pena del delicte previ.

 Al número (2), lletra (A), de la mateixa subsecció i secció es contempla el supòsit més agreujat que resa el següent tenor: “Except as provided in subparagraph (C), if a defendant has two or more prior serious and/or violent felony convictions as defined in subdivision (d) that have been pled and proved, the term for the current felony conviction shall be an indeterminate term of life imprisonment with a minimum term of the indeterminate sentence calculated as the greatest of: (i) Three times the term otherwise provided as punishment for each current felony conviction subsequent to the two or more prior serious and/or violent felony convictions. (ii) Imprisonment in the state prison for 25 years”, així que en el cas que ja s’hagi estat condemnat per dos delictes previs, si un tercer de major gravetat és comès les penes poden arribar a “ser de reclusió perpètua”, per dir-ho de forma metafòrica, doncs l’empresonament serà pel triple de temps que les dues condemnes prèviament imposades o un empresonament de vint-i-cinc anys com a pena afegida a les ja imposades i, si escau, en execució.

Aquesta severitat es va relaxar quan l’any 2000 a Califòrnia es presentà la California Proposition 36, Probation and Treatment for Drug-Related Offenses (coneguda com Drugs, Probation and Treatment Act of 2000) que proposava substituir el règim de les Three Strikes, per a persones empresonades per possessió, ús o transport de substàncies controlades i violacions semblants de la llibertat condicional, excepte en el cas de que venguessin o la produissin; a canvi de rebre la probation i tractament per a la rehabilitació i, en el cas que això no fos efectiu, s’aplicarien altres mesures que evitessin la reclusió penitenciària. Els resultats van ser força favorables:

L’efectivitat de la mesura a l’Estat de Califòrnia:

Si veiem la taula queda palès que la criminalitat a Califòrnia ha patit una forta davallada des de l’any 1994, quan les Three Strikes es van implementar al Penal Code californià, però realment es redueix tant com alguns defensors d’aquesta mesura van dir?

Els defensors de les Three Strikes deien que amb aquestes mesures el 6% dels delinqüents que cometien el 70% dels delictes serien sotmesos a aquest règim i que, per tant, la delinqüència es reduiria en un 70%.Realment, com han canviat aquestes dades per cada categoria de delicte? Veurem dues taules: una per delictes violents i l’altra per delictes contra el patrimoni.

Any

Delicte

1991

2006

Canvi

Total

330.916

194.128

– 41,34%

Homicidi

3.876

2.483

– 35,94%

Violació amb força

12.942

9.213

– 28,82%

Robatori amb força (robbery)

125.105

70.961

– 43,28%

Amenaces agreujades

188.993

111.471

– 41,02%

Any

Delicte

1991

2006

Canvi

Total

1.006.450

707.607

– 29,69%

Robatori amb fractura o a casa habitada (burglary)

426.066

246.449

– 42,16%

Furt de vehicle a motor

316.631

242.692

– 23,35%

Furt-robatori de 400 $

263.753

218.466

– 17,17%

Consideracions finals:

Encara que no s’han complert del tot les expectatives dels defensors de les Three Strikes, si que es pot veure com hi ha una reducció substancial de la delinqüència, a una mitjana de tots els delictes que s’han analitzat del 35,52%; ara bé, de ben segur que la única causa no és aquest conjunt de mesures legals que s’han adoptat a força Estats dels Estats Units sinó que també coadjuven causes com les millores educatives, econòmiques, sanitàries, culturals….

A Espanya, lleis com aquesta són clarament inconcebibles doncs el fonament de la Justícia Penal espanyola no és la retribució, com succeeix a Amèria i clara mostra el que s’ha vist, sinó la prevenció especial positiva fonamentada en la ressocialització com a fi, no únic, de la pena privativa de llibertat.

Tomàs Gabriel García Micó.

Estudiant de Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Les meves àrees d’investigació i estudi preferent són el Dret Penal i el Dret Administratiu, ambdues branques del Dret Públic; i, també Dret Comparat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *