Presentació

Per Francesc Sànchez.

Iniciem amb aquest article una sèrie de publicacions on intentarem desenvolupar d’una forma senzilla i complerta, per posar-los a l’abast de tothom, els conceptes bàsics del dret urbanístic català.

Començant pels conceptes i principies bàsics que inspiren el nostre ordenament jurídic, analitzarem el règim jurídic del sòl, el planejament urbanístic i els seus procediments d’aprovació; l’execució del planejament amb les diverses institucions creades per a tal finalitat; els instruments de política del sòl i habitatge, per finalitzar amb els mecanismes existents de protecció de la legalitat urbanística.

Esperem que aquesta nova secció que posem en marxa agradi al públic en general i ajudi a una millor comprensió i divulgació del nostre urbanisme.

Concepte d’urbanisme:

En una primera aproximació al concepte d’urbanisme podríem dir que es tracta d’una funció pública, composta d’un conjunt de coneixement, normes i tècniques, que tenen per finalitat principal l’ordenació, el desenvolupament i l’organització de la ciutat (la urbs), tenint també una vocació reguladora de tot el territori en la seva integritat, qualsevulla que sigui la seva condició.

Dret urbanístic:

Per tant, el dret urbanístic serà l’ordenament jurídic que regula la transformació i desenvolupament del sòl i dels nuclis urbans, mitjançant les tècniques de planejament, de gestió, control i manteniment de l’edificació i el seu ús correcte mitjançant l’aplicació de la disciplina urbanística, així com la seva actuació en el mercat del sòl.

Activitat i acció urbanística:

L’activitat urbanística que portarà a terme el dret urbanístic serà un treball tècnic-jurídic que compren els següents aspectes:

  • Planejament urbanístic.
  • Execució del planejament.
  • Intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i edificació.
  • Intervenció en la regulació del mercat del sòl.

L’acció urbanística sobre el règim del sòl atendrà, entre altres, a les següents finalitats:

  • Procurar el desenvolupament urbanístic sostenible.
  • Procurar que el sòl s’utilitzi en congruència amb la seva utilitat pública i la funció social de la propietat.
  • Impedir la desigual atribució dels beneficis i les càrregues del planejament entre els propietaris afectats i imposar la justa distribució dels mateixos; i
  • Assegurar la participació de la comunitat en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics.

 

Francesc Sànchez.

Advocat en exercici des del 1978, especialitzat en dret urbanístic. Format a l’administració pública, ha impartit docència en matèria de Dret urbanístic, havent estat durant molts anys Director dels Cursos de Dret Urbanístic organitzats pel Col·legi d’Advocats de Sabadell.

www.fsadvocats.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *