Estan justificats els nous impostos autonòmics?

Per Ester Medina i Llucia Ferrer.
Palma.

El Parlament autonòmic ha acceptat a tràmit mitjançant el procediment d’urgència el projecte de llei que regula els nous impostos. Els “impostos verds” anunciats pel Govern de Bauzá el mes de novembre han estat objecte de abundants discrepàncies entre els partits polítics i la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears també s’ha mostrat reticent a la seva aplicació.

El citat projecte ha creat tensions des del primer moment, ja que els socialistes han considerat injustificada i perjudicial la tramitació del projecte pel procediment d’urgència, degut a que això significa la limitació del termini per presentar al·legacions, que passarà de 15 a 8 dies, implicant que, una vegada publicat al BOIB, la ciutadania, les associacions i altres afectats només tendran 6 dies laborals per presentar al·legacions. A més, continuen apuntant els representats del PSIB-PSOE, els pressupostos del 2013 s’han aprovat sense tenir en compte aquesta llei i, per pal·liar aquest error, els populars han acudit a la via d’urgència; recalquen també la irresponsabilitat del Govern per no haver aprovat els impostos al seu moment i les seves ànsies per accelerar el tràmit.

El projecte de llei consisteix essencialment en la creació de tres nous impostos: graven els envasos de begudes no retornables, les àrees comercials i els cotxes de lloguer “rent a car”. A més de la creació d’aquests tributs, l’executiu proposà recuperar l’impost de patrimoni de manera provisional i modificar el gravamen de les transmisions patrimonials i l’aigua corrent.

En primer lloc, l’impost referent els envasos de begudes no retornables afecta totes les empreses que comercialitzin amb recipients, ja siguin de plàstic, llaunes o bricks, amb una capacitat inferior als 50L. El tribut oscil·la entre els 2 cèntims d’euro, que correspon a l’envàs de vidre amb una capacitat inferior als 0,2L; i el 2,2 euros, referent als recipients de plàstic d’entre 30 i 50L. Per tant, el plàstic es pagarà més car que el vidre i el envasos retornables quedaran exempts d’aquest tribut. Així, per una llauna de refresc es pagaran 2 cèntims més, però si l’envàs fos de vidre no retornable es pagaria mig cèntim més.

D’altra banda, el tribut que afecta les àrees comercials va dirigit als comerços de més de 700 m2 a Mallorca, 400 m2 a Eivissa i Menorca, i 300 m2 a Formentera. Per contra, quedaran exclosos del pagament d’aquest impost les grans superfícies comercials que col·laboren en projectes mediambientals.

El darrer impost innovador s’aplicarà sobre els cotxes de lloguer, en relació a la seva major o menor producció de CO2. Conseqüentment, l’impost per als automòbils que menys contaminin serà de 3 euros al dia i un cèntim més per kilómetre i, per aquells en què la producció de CO2 és major, serà de 7,5 euros al dia i 5 cèntims més per cada kilòmetre. Cal afegir que els cotxes híbrids i els elèctrics no pagaran aquest impost. A més, s’ha produït una modificació de l’impost de transmissió per la compraventa de vehicles usats. Actualment s’abona un 4% del preu del traspàs però amb el futur canvi es pagarà una quantitat variable en funció de l’emissió de CO2.

Per posar fi a l’explicació d’aquest nous impostos, el projecte de llei presentat pel poder executiu balear recupera provisionalment, per dos anys, l’impost de patrimoni per béns de més d’un milió i modifica el tribut de transmissions patrimonials i actes jurídics que augmenta un 1% sobre els pisos i cotxes usats (del 7 a 8%) i 0,2% en relació a les hipoteques (d’un 1 a 1’2%).
El govern també grava el sanejament d’aigua corrent amb la imposició d’un tribut progressiu una vegada superat els 6 m3.

Segons el Partit Popular aquest nous impostos seran transitoris i permetran garantir l’equilibri pressupostari. Tot i això, el portaveu del Govern Balear, Rafel Bosch, assumeix l’incompliment del programa electoral en crear aquests impostos, ja que no estaven prevists.
El diputat Joan Bonet del PSIB afirma que els nous impostos són un cop fort per als ciutadans i per a l’economia balear. A més, l’oposició afegeix que els tributs són regressius, tenen caràcter recaptatori i que no són impostos verds, ja que no poden ser relacionats amb qüestions mediambientals. Mitjançant un comunicat, s’oposen a la imposició dels tributs que suposaran un cost mitjà de 400 euros a l’any més l’IVA, l’IRPF i l’anomenat cèntim sanitari. També critiquen l’improvisació per part del govern de Bauzá en l’aplicació d’aquesta mesura.

La CAEB també s’ha pronunciat sobre la implantació del nous impostos. El seu president, Josep Oliver, considera inoportú el projecte de llei perquè deixa les empreses auntonòmiques en una posició de poca possiblitat de competència davant les empreses nacionals i internacionals. Per altra part, no eliminen el dèficit sinó que, per contra, disminueixen el consum i l’activitat empresarial.
En conclusió, la CAEB entén que la missió del govern balear és reduir el dèficit i que per això les empreses no poden acceptar els gravàmens que els afecten, tant a elles mateixes com als ciutadans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *