L’advocacia barcelonina promou noves garanties pels desnonats

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) ha signat un acord de col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per mitjà del qual es garanteix que els ciutadans que perdin el seu habitatge degut a processos de desnonaments, execucions hipotecàries o execucions de laudes arbitrals, entre d’altres, accedeixin als serveis municipals amb la major celeritat possible per tal d’evitar riscos d’exclusió social.

L’acord de col·laboració preveu que el Col·legi d’Advocats de Barcelona promogui entre els seus col·legiats –quant als procediments de desnonament, hipotecaris i de qualsevol altra naturalesa que comporti la pèrdua de l’habitatge habitual- la conveniència de fer constar en els seus escrits les circumstàncies de risc social en què puguin incórrer els seus clients. Així, coneguda aquesta situació, els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona activaran els mecanismes oportuns per tal que els afectats coneguin i accedeixin al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció que hi hagi a cada moment.

Segons Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, “l’advocacia no pot ésser aliena als problemes socials del país. Aquest protocol possibilitarà que s’activin ràpidament uns mecanismes que ajudin a pal·liar un dels moments més durs en què es pot trobar un individu o una família en risc d’exclusió, com és la pèrdua de l’habitatge”.

Tindran accés a aquests serveis les llars amb persones de la tercera edat que visquin soles; persones disminuïdes físicament, psíquicament o sensorialment; persones amb trastorns mentals; menors d’edat i persones en situació irregular, entre d’altres.

L’acord també inclou un protocol d’actuació per tal d’evitar riscos i proporcionar garanties de seguretat a la comissió judicial que executa aquest tipus de procediments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *