Incentius pels emprenedors

Per Jaume Genescà.
Girona.

 

El projecte de llei dels emprenedors es va presentar al Congrés dels Diputats el juliol de 2011, i des de llavors la seva tramitació ha estat molt lenta. No va ser fins a finals de gener d’aquest any que el Ministeri d’Hisenda va desbloquejar el projecte, el qual ha resultat en el Real Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de feina.

Aquest Real Decret constitueix la primera bateria de mesures que s’han aprovat pel govern, a l’espera del text definitiu. Les reformes són bastantes, però convé destacar-ne vàries.

Primerament, la tarifa plana de 50 euros per joves menors de 30 anys que es facin autònoms (al Regne Unit, per exemple, el mínim de cotització és de 10 lliure al mes). També es preveu pels joves de 30 anys (35 per les dones) d’un 50% en les cotitzacions socials durant els sis primers mesos, i un 30% durant els 18 següents. Aquesta mesura ja existia per un període de dos anys, la qual cosa només repercuteix en un estalvi d’uns 1000 euros.

Una altra mesura consisteix en les ajudes de 3600 euros destinades a pimes amb menys de 50 treballadors que contractin com a fixes a menors de 30 anys, i la supressió de les cotitzacions a les empreses amb menys de 5 treballadors que contractin a joves parats.

També es preveu, com a mesura important, la possibilitat de posposar l’ingrés d’IVA fins que no es cobri la factura, sempre que l’empresa o autònom tingui una xifra de negoci inferior a dos milions d’euros. És una mesura que preveu el fet de la morositat, tant del sector privat com del públic (moltes administracions paguen tard).

Una altra mesura fiscal és el dret a deducció en l’Impost de Societats del 10%, per les empreses esmentades anteriorment, sempre que es reinverteixin en l’activitat econòmica. Respecte el mateix impost, també es preveu que les empreses recent constituïdes tributin a un tipus reduït del 15% durant els dos primers exercicis. Respecte als autònoms, es preveu una reducció del 20% en els seus rendiments nets durant els dos primers exercicis en els que obtinguin resultats positius.

Per últim, i respecte els inversors particulars: els que inverteixin temporalment en empreses noves, aportant capital financer, o capital acompanyat dels seus coneixements empresarials per desenvolupar l’activitat de l’empresa de recent creació(“business angles”), tindran dret a una deducció del 15% a la quota estatal de l’IRPF, i una exempció parcial d’un 50% de la plusvàlua quan deixi la societat, sempre que es reinverteixi en una altra empresa de característiques similars.

Aquestes són les mesures aprovades fins el moment, però n’hi ha d’altres que s’han anat proposant al llarg de la tramitació de la llei.

A tall d’exemple, es podrien nombrar la creació d’una casella a la declaració de la renta per tal de destinar un percentatge a l’emprenedoria, per tal de finançar un projecte públic-privat i finançar ajudes als emprenedors.

També hi ha l’assignatura pendent de la desregularització, és a dir, la supressió d’obstacles administratius per tal de que els emprenedors es trobin amb poques gestions a fer i puguin obrir el negoci en poc temps, a més de la supressió de les diferències entre comunitats autònomes.

Per altra banda, trobem la creació de l’emprenedor de responsabilitat limitada, és a dir, l’autònom que, en cas de que el negoci no li vagi bé, tinguin la consideració d’inembargables l’habitatge de l’emprenedor i els vehicles familiars. També s’ha parlat de l’establiment d’un nou procediment concursal, específic per emprenedors, i introduint la figura del mediador entre el deutor i els creditors.

Finalment, l’última proposta que s’ha plantejat és la possibilitat de constituir una Societat de Responsabilitat Limitada per un euro, i aportar la resta (3000 euros) en un termini de 6 mesos a un any. La mesura ja està implantada a Italià, i s’aconsegueix una constitució molt més ràpida.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *