La pobresa infantil a Espanya és una de les més altes en els països desenvolupats

Per Imma Domènech
Sabadell

Espanya no ha sortit gaire afavorida en l’informe elaborat per l’Unicef sobre el benestar dels menors entre els vint-i-nou països més rics; aquest estudi se centra en el benestar dels més petits, en funció de la salut, la seguretat, la riquesa material, l’educació, les conductes i riscos, el medi ambient i l’habitatge. Ens trobem a la cua pel que fa l’àmbit educatiu, a més a més, tenim una de les taxes més altes en pobresa infantil, tal i com va afirmar Consuelo Crespo, presidenta d’Unicef a Espanya, a Madrid. Els països més ben posicionats són Països Baixos, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. Un punt important és que no hi ha relació, segons l’estudi, entre el nivell de renda i el benestar infantil; ja que Eslovènia està millor classificada que Canadà, o Portugal millor que Estats Units.

Cal dir que s’ha patit un descens considerable aquests últims anys, ja que ara s’ocupa la posició 19 de 29, quan en la dècada anterior, Espanya era en cinquè país de vint-i-un. És realment preocupant, la dada que el 20% dels menors espanyols es troben vivint en el llindar de la pobresa (ingressos inferiors a la meitat de la mitja nacional), i d’aquests un 40% està per sota. Per realitzar aquest estudi es valora les llars amb ingressos inferiors al 50% de la mitja nacional, el nivell de pobresa entre els menors o la privació almenys de poder menjar carn o peix, fruites i hortalisses una vegada al dia, que disposin de suficients condicions lumíniques per poder fer els deures de l’escola o que puguin arribar a disposar de tres parells de sabates a l’any.

Tal i com hem comentat un dels punts dèbils de l’estat espanyol és l’educació, aquest fet es pot reafirmar quan veiem que s’ocupa el lloc 26 en educació. L’índex dels joves entre 15 i 19 anys que no treballa ni estudia ha augmentat cinc punts percentuals, i ara ja se situa al 13%.

Un dels pocs elements positius que en podem extreure és que els infants espanyols se senten satisfets amb la seva vida, valoren de manera molt bona les relacions que tenen a nivell familiar i d’amistats. En aquest camp només es veuen superats pels menors de Noruega i Islàndia.

Gabriel González Bueno, el responsable de polítiques d’infància d’Unicef, ha volgut recordar i donar èmfasis en el paper del govern a l’hora de realitzar les diferents polítiques d’infància; ja que sempre s’ha de mantenir a l’agenda política la constant lluita contra la pobresa infantil. Cal incloure mesures per garantir els recursos mínims per les famílies, mantenir la qualitat dels serveis assistencials i permetre la participació tant de famílies com d’infants en l’elaboració de les polítiques governamentals.

Tal i com ha afirmat Javier Martos, director executiu d’Unicef, els nens són el motor que ens faran sortir de la crisis econòmica actual. Raó per la qual cal continuar treballant en les polítiques per ajudar a millorar el benestar infantil, degut a que no pot ser que més de dos milions de nens estiguin vivint en situació de pobresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *