El jutge haurà d’analitzar les clàusules abans d’un procediment hipotecari

Consell General del Poder Judicial
Madrid

L’Audiència Provincial de Burgos estableix en una resolució notificada avui que no podrà assenyalar-se cap subhasta ni celebrar-se cap llançament hipotecari sense que prèviament s’hagi analitzat i valorat pel jutge la possibilitat que en l’escriptura d’hipoteca existeixin clàusules nul·les, il·lícites o abusives, la qual cosa suposa possibilitar un mecanisme jurídic-processal per paralitzar els desallotjaments hipotecaris.

Amb aquest acte es determina que ningú podrà ser llançat en el procés hipotecari (és a dir, obligat a abandonar el seu habitatge) sense haver-se pogut analitzar prèviament les clàusules de l’escriptura d’hipoteca executada.

La solució que estableix aquesta sentència harmonitza el sistema hipotecari espanyol vigent, sense perjudici de futures reformes legislatives, amb la normativa comunitària sobre clàusules contractuals incloses en les escriptures de préstec hipotecari que poguessin ser contràries als drets dels consumidors.

És a dir, segons l’Audiència de Burgos, el procedent és garantir el principi d’eficàcia del Dret Comunitari, però en cap cas el decaïment del sistema hipotecari espanyol.

L’Audiència Provincial de Burgos, Secció 2ª, dicta d’aquesta manera la primera resolució Espanya en la qual s’aplica la doctrina del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees derivada de la Sentència de 14-III-2013 sobre els processos hipotecaris i garanties del deutor hipotecari.

A la província de Burgos consten actualment uns 900 procediments hipotecaris que podien veure’s afectats per aquesta resolució.

El president de l’Audiència de Burgos Juan Miguel Carreras Embull és el ponent d’aquest acte, davant el qual no cap recurs, i que ha estat acordat per unanimitat dels magistrats que componen la Sala.

Podeu llegir la resolució aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *