La ineficàcia de les mesures hipotecàries al Parlament

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona.

El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Pedro L. Yúfera, ha comparegut davant la Comissió de Justícia i Drets humans del Parlament de Catalunya per explicar les propostes elaborades per l’advocacia catalana en matèria d’execucions hipotecàries, així com per donar a conèixer el posicionament d’aquest col·lectiu en relació al text aprovat inicialment al Congrés dels diputats.

Yúfera ha denunciat que “el text que ara es troba al Senat, pendent d’aprovació, no resoldrà el problema de les execucions hipotecàries, perquè no contempla un procediment de liquidació ordenada dels deutes en cas de sobreendeutament. És a dir, un mecanisme que permeti a les famílies sortir d’un procés d’execució no volgut que afecta a la seva vida i, en molts casos, a la totalitat del seu patrimoni”.

El degà dels advocats de Barcelona ha lamentat que no disposem d’aquest mecanisme, que sí que existeix en d’altres països del nostre entorn,  i que permet deixar de condemnar a les persones a un deute etern i impagable que condueix a l’exclusió social.  I ha sentenciat: “s’està perdent una oportunitat única de trobar solucions reals que puguin alleujar el patiment de les persones afectades pels procediments hipotecaris d’execució”.

Per això, Yúfera ha volgut destacar en la seva intervenció el paper bàsic del Parlament de Catalunya. D’una banda, perquè aquesta Cambra va aprovar, per unanimitat, presentar al Congrés dels diputats la Proposició de Llei de Mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució hipotecària habitual,  arran de la presentació, el passat 14 de juliol de 2011, d’una proposta de mesures realitzada per l’ICAB. I de l’altra, perquè el Parlmament va aprovar en el Ple, del passat 25 d’abril, una moció que insta al Govern central a enfortir la coordinació amb els col·legis d’advocats i les instàncies judicials a Catalunya per garantir el compliment del fons de la sentència del Tribunal de Luxemburg. Així serà efectiva la protecció davant les clàusules abusives bancàries en els contractes hipotecaris, i es garantirà la paralització dels desnonaments.

El degà, a més d’explicar la necessitat de regular el sobreendeutament personal i familiar ha recordat que les propostes de l’ICAB per pal·liar la situació de les execucions hipotecàries preveuen altres quatres aspectes rellevants.

En primer lloc, fitxar uns terminis màxims d’amortització dels préstecs hipotecaris (30 anys), o què l’import del crèdit no sobrepassi el 90% del valor de taxació o del 100% del preu escriturat. En segon lloc, establir una nova regulació que permeti l’extinció del deute mitjançant el lliurament de l’habitatge habitual per a determinats deutors (aquells que no es puguin acollir al codi de bones pràctiques bancàries). En tercer lloc,  alliberar dels costos fiscals tant als deutors com creditors en relació a impostos com les plusvàlues municipals, l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. I en quart lloc, augmentar del 60% al 80% el percentatge en què va ser taxat l’habitatge quan el creditor se l’adjudiqui en el procediment d’execució. Aquestes propostes van ser presentades per l’ICAB, el passat 20 de desembre en una roda de premsa.

L’advocacia va presentar aquestes propostes a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats (el 29 de març de 2011) i a la Subcomissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats (el 14 de setembre de 2011). Malgrat els esforços d’introduir aquestes propostes durant la tramitació dels projectes de llei (que van acabar sent les Lleis 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal i 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei Concursal), cap proposta va ser admesa; fet que ha provocat que el problema de les execucions hipotecàries s’hagi anat agreujant.

Malgrat els esforços realitzats per l’ICAB, el Consell de l’advocacia catalana i altres institucions i col·lectius per regular la Llei de sobreendeutament de persona física-consumidor, el degà de l’ICAB suggereix al Parlament que, en virtut de les competències que la Generalitat de Catalunya té en matèria de consum, reguli un procediment administratiu que estableixi una conciliació obligatòria, prèvia a la via jurisdiccional,  per així donar solució al drama social del sobreendeutament de persona física-consumidor.

La compareixença de Pedro L. Yúfera davant el Parlament de Catalunya és una acció més realitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona en la cerca de solucions al problema dels desnonaments hipotecaris i l’aplicació de la sentència del TJUE.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *