Fills que sol·liciten la incapacitació dels pares

Per Anna Jiménez
Barcelona

Els fills de Alfredo Di Stéfano, mític jugador madridista i president d’honor de Club Real Madrid, han demanat la incapacitació del seu pare davant dels Jutjats de la capital madrilenya després de saber que té intenció de casar-se, als 86 anys, amb la seva secretària, de 36 anys.

De la noticia s’ha fet ressò la premsa ordinària, l’esportiva i fins i tot la del cor. És per aquest motiu, i per les diferents versions que s’han donat dels fets, que els fills actors de la demanda han enviat un comunicat als medis, a fi de deixar clara la seva pretensió i evitar especulacions. En dit comunicat llegim que “ante el deterioro evidente de las facultades físicas e intelectivas que se viene observando en nuestro padre desde hace meses, sus cinco hijos, previo diagnóstico médico de su estado de salud, tomamos la decisión de solicitar ante los Juzgados competentes, y en su exclusivo interés, su declaración de incapacidad, promoviendo de forma simultánea la adopción de medidas cautelares, en orden a la preservación de su patrimonio […]. Consideramos que su actual estado de vulnerabilidad, unido a su evidente proyección mediática pueden determinar conductas abusivas sobre su persona, que precisamente pretendemos evitar a través del amparo judicial solicitado, a la vez que pretendemos proteger la imagen y honorabilidad, tanto de nuestro padre como, en general, las de nuestra familia”. Tal sol·licitud es va admetre a tràmit el 26 d’abril.

Però sabem què és això de sol·licitar la incapacitació de un pare? Quines conseqüències comporta? És possible demanar-la?

Doncs bé, anem per pams. La incapacitació, -institució contemplada al Títol IX del Llibre Primer del Codi Civil Español (en endavant, CC)- és un estat civil, i com a tal constarà en el registre civil, que posa de palès mitjançant sentència judicial (art 199 CC) que hi ha una manca de capacitat natural per a regir-se per un mateix degut a una malaltia o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic (art 200 CC). En conseqüència, el subjecte sobre el qual es decreta la incapacitat tindrà limitades les capacitats d’obrar – tot i que la capacitat jurídica no s’afecta mai- i per a cobrir-les se li designa un tutor, que representarà a l’incapacitat tant en els aspectes personals com en els patrimonials.

L’acció de sol·licitud de la declaració d’incapacitat pot ser promoguda pel cònjuge o parella estable de l’afectat, els descendents, els ascendents o els germans.

Per últim, direm que la incapacitació és graduable i reversible, perquè no sempre provoca la restricció total de la capacitat d’obrar havent-hi diferents graus i perquè hom pot ser declarat incapaç i després recuperar la seva capacitat, en cas de milloria de les seves facultats en grau tal que facin innecessària la seva tutela.

Per tant, en base a tot l’anterior ja podem donar solució a les preguntes que ens platejàvem. Així, els fills de Di Stéfano sí poden demanar la incapacitació del seu pare, que, en cas de ser acceptada, designarà un tutor per a què supleixi a l’incapacitat en la seva actuació.

Alfredo Di Stéfano

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *