Reducció de la despesa al Parlament de Catalunya

Per Joan Mateo.
Barcelona.

La mesa ampliada del Parlament de Catalunya (on hi són presents tots els grups parlamentaris) va aprovar ahir al matí, entre d’altres conceptes, mantenir la supressió d’una de les catorze pagues extres que percebien els diputats, supressió ja present el 2012. També s’ha aprovat per unanimitat que a partir de l’1 de Juliol d’aquest 2013, el Parlament deixarà de pagar als diputats el teletac (que permet passar pels peatges sense haver d’efectuar el pagament del mateix, ja que el realitza directament el Parlament a través d’una entitat bancària) i les targetes de Renfe. El primer d’aquests, el teletac, va ser objecte de polèmica durant la famosa campanya  del “no vull pagar”, ja que s’entenia com un privilegi dels diputats a suprimir. A partir de l’1 de juliol doncs, en tot cas, serà decisió de cada grup parlamentari oferir teletacso targetes de Renfe als seus diputats a càrrec de la subvenció per al funcionament del grup.

Mesa del Parlament de Catalunya 2013

També s’ha fet l’aprovació inicial del projecte de pressupost del Parlament per al 2013, que puja a 50.960.263 euros, xifra que representa una reducció del 2,56% respecte al del 2012, i dels projectes de pressupost per al 2013 dels òrgans de rellevància estatutària: el del Síndic de Greuges, que puja a 5.939.102,94 euros (el 15,15% de reducció respecte al 2012); el de la Sindicatura de Comptes, de 9.695.023,95 euros (el 13,11% de reducció), i el del Consell de Garanties Estatutàries, de 3.144.489,14 euros (el 9,2% de reducció). Els pressupostos d’aquests tres òrgans suprimeixen una paga.

El ple del Parlament serà ara, a partir d’aquest projecte, qui aprovi aquests quatre pressupostos, de bracet de la llei de pressupostos de la Generalitat o amb anterioritat, probablement, ja que la Generalitat necessita tenir el pressupost de la Cambra per realitzar el de la Generalitat.

Pel que fa a la reducció de despeses global, els 50,9 milions d’euros pressupostats enguany per al Parlament signifiquen una reducció acumulada del 29 per cent respecte al pressupost del 2008, que va ser de 72,1 milions d’euros. El del 2009 va ser de 68,3 milions; el del 2010, de 65,5 milions; el del 2011, de 56,6 milions, i el de l’any passat, de 52,2 milions.

La partida del capítol I, de retribucions als diputats i al personal de la cambra, és de 24.216.758 euros, xifra que implica una reducció respecte a l’any passat del 2,67%. També es mantenen les reduccions de les retribucions als membres de la mesa i presidents de grup, que són d’un 15% (aprovades el 2010), del 10% per als portaveus dels grups i del 8% per a la resta de diputats i diputades.

La partida del capítol II, de despeses de béns corrents i serveis, és de 9.732.965 euros, quantitat que representa una reducció del 7,07%  malgrat l’increment de tres punts en el tipus general de l’IVA. Aquesta reducció ha estat possible gràcies a la disminució de la despesa en rènting de vehicles, a conseqüència de la reducció del parc mòbil (actualment hi ha quatre cotxes en rènting), i la reducció de despesa en protocol i comunicació. Des del 2008 el capítol II s’ha reduït el 38,4%.

Les subvencions per al funcionament dels grups parlamentaris, incloses al capítol IV, tenen enguany una nova reducció. Si l’any passat van experimentar per primer cop una reducció, del 5 %, el projecte de pressupost per al 2013 en fixa una de nova del 2,5 %. Així, doncs, la partida de subvencions als grups és, el 2013, de 15.838.000 euros. El total del capítol IV és de 15.958.000, ja que a més de la subvenció als grups inclou una previsió de 120.000 euros per a despeses per possibles iniciatives legislatives populars, d’acord amb la llei que les regula.

El capítol VI, destinat a inversions, té un pressupost d’1.042.540 euros, xifra que representa un increment respecte a l’any passat del 52 % a causa de les inversions que ha d’afrontar la cambra en equips de processos de dades, telecomunicacions i servidors informàtics. Aquest capítol d’inversions s’ha reduït, el període 2008-2013, el 91,76%.

Durant aquesta mesa ampliada també s’han escollit els diputats interventors, que són aquells que s’encarreguen de controlar el pressupost del Parlament de Catalunya. Aquests són Joan Morell (CiU), Lluís Salvadó (ERC) i Jordi Terrades (PSC).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *