Prop de 300.000 persones es van beneficiar de la Justícia Gratuïta l’any 2012 a Catalunya

Consell Advocacia Catalana.

La demanda del Torn d’Ofici en l’àmbit Civil s’ha disparat en els darrers anys, principalment a causa de les demandes relacionades amb execucions hipotecàries, un mòdul que s’ha vist incrementat en un 551,8% entre els anys 2008 i 2012. Amb tot, els àmbits Civil i Social són els únics en els quals continua pujant la demanda de Justícia Gratuïta, mentre que, en l’àmbit Penal, la demanda ha anat baixant en els darrers anys, amb un descens d’un 8% entre el 2008 i el 2012. El descens en l’àmbit Penal i en l’Assistència al Detingut, dues de les partides més importants del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) ha motivat una estabilització de la demanda.

Imatge de la Roda de Premsa celebrada avui amb (d'esquerra a dreta): Miquel Rodríguez Zamora, president Comissió Torn d'Ofici del Consell; Miquel Sàmper, president Consell Advocacia Catalana i Antoni Molas, president Comissió Comunicació del Consell.
Imatge de la Roda de Premsa celebrada avui amb (d'esquerra a dreta): Miquel Rodríguez Zamora, president Comissió Torn d'Ofici del Consell; Miquel Sàmper, president Consell Advocacia Catalana i Antoni Molas, president Comissió Comunicació del Consell. Font: CICAC

Els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya van realitzar l’any passat un total de 297.886 actuacions de justícia gratuïta, un 5% menys que fa dos anys. El 2011 es va detectar per primer cop un lleuger descens de la demanda, que va continuar durant el 2012, motivat pel descens de peticions en l’àmbit Penal -que representen gairebé la meitat del total d’assumptes tramitats pel Torn d’Ofici- i en l’Assistència al Detingut -que representa més de la quarta part-. En canvi, des del 2008 no ha parat d’augmentar la demanda en els àmbits Civil i Social, sobretot pel que fa a temes relacionats amb la crisi, com ara execucions hipotecàries, desnonaments, reclamacions dineràries o modificacions de sentències de divorcis.

Concretament, en l’àmbit Civil la demanda d’advocats d’ofici s’ha vist incrementada en un 84% entre els anys 2008 i 2012. En l’àmbit Social també s’han fet notar els efectes de la crisi, amb un increment del 17% entre els anys 2008 i 2012.  De fet, aquests són els dos únics àmbits judicials en que l’activitat ha continuat augmentant en els darrers quatre anys, amb un increment del 5,5 % en assumptes Civils i del 4,2% en Socials entre el 2011 i 2012.

Amb tot, el fet que els assumptes Penals, que suposen gairebé la meitat del total dels assumptes atesos pels lletrats de torn d’ofici, hagin disminuït un 10% entre el 2011 i el 2012, ha motivat un descens, a nivell global, tenint en compte que també han disminuït els assumptes dels àmbits Contenciós (-4,1%), Cassació (-5,3%), Violència Domèstica (-5,9%) o l’Assistència al Detingut (-3,5%).

En l’àmbit Civil destaca l’augment del mòdul d’execució forçosa de títols, mòdul que s’utilitza per les execucions hipotecàries, en un 551,8% entre els anys 2008 i 2012. Les dades del primer trimestre del 2013 demostren que continua la tendència a l’alça d’aquest mòdul en concret (+82%). També destaca el mòdul de judici verbal, amb un 80,7% d’increment entre el 2008  i el 2012, mòdul que justifica, entre altres,  els procediments de desnonaments d’arrendaments i reclamacions dineràries inferiors a 6.000 euros. Aquests procediments són conseqüència de la crisi, que fa que es deixin de pagar els lloguers o els préstecs hipotecaris. D’altra banda, també es constata entre el 2008-2012 un augment del 89’6% dels plets per processos matrimonials, que són tant per divorcis com per modificació d’efectes de sentències anteriors de separació o divorci.

Necessitat d’estendre les Oficines d’Intermediació Hipotecària

Per al president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, aquestes dades evidencien la conveniència d’estendre les Oficines d’Intermediació Hipotecària (OIH) a tot el territori, tenint en compte que podrien estalviar un 60% dels judicis que es fan a Catalunya. Aquestes Oficines, gestionades pels Col·legis d’Advocats amb la implicació de les administracions, medien entre les persones que no poden pagar la hipoteca i els bancs per intentar arribar a un acord abans que el banc decideixi tirar endavant una execució hipotecària per la via judicial. Sàmper, que també és el degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, va posar en marxa el gener del 2012 la primera Oficina d’Intermediació Hipotecària de tot l’Estat, quin balanç és d’un 70% de casos resolts sense necessitat d’acudir als jutjats. ‘Amb la intermediació que duem a terme en aquestes Oficines, no només contribuïm a descol·lapsar els jutjats, sinó que també estalviem molts maldecaps a les persones que es veuen immerses en un procés judicial que, en molts casos, acaba amb la pèrdua de casa seva’, explica Sàmper. ’Existeixen fórmules i mecanismes legals per evitar que una persona perdi casa seva, però han de ser gestionades per professionals que coneguin bé la legislació i disposin de les eines necessàries per aplicar-les de manera que s’assoleixin acords satisfactoris per a ambdues parts: el banc i el deutor’, assegura el president de l’Advocacia Catalana. En tot l’Estat Espanyol s’han obert ja una trentena d’Oficines d’Intermediació Hipotecària copiant el model de Terrassa, deu de les quals són a Catalunya.

Per la seva banda, el president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) del Consell, Miquel Rodríguez Zamora, ha demanat ‘una retribució digna pels advocats que presten el servei del Torn d’Ofici’. Els honoraris que cobren els advocats de Torn d’Ofici, ja de per si baixos en relació al preu de mercat, van patir una reducció del 5% l’any 2011 i d’un 3% el 2012. Totes dues retallades han estat recorregudes pel Consell, recursos que actualment es troben en procés de tràmit. A Catalunya hi ha 6.700 advocats adscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *