La liberalització dels serveis professionals redueix les garanties ciutadanes

Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Barcelona.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya considera que l’Avantprojecte de llei de col·legis i serveis professionals aprovat el divendres 2 d’agost  pel Consell de Ministres i presentat pel ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, suposarà un greu perjudici per als ciutadans, en no preveure garanties suficients sobre la qualitat dels serveis prestats pels professionals.

L’eliminació de la col·legiació obligatòria en activitats i professions en què fins ara ho era, comportarà la supressió del control deontològic i de les bones pràctiques que actualment realitzen els col·legis professionals. Aquesta situació fomentarà l’intrusisme i deixarà els ciutadans desprotegits per manca de garanties en els serveis, sense que cap Administració estigui en condicions d’assumir aquest control.

En aquest sentit, cal recordar que experiències anteriors de desregulació, tant de productes com de serveis, han estat molt negatives, especialment per als sectors socials més febles, tal com s’ha posat de manifest en els últims temps.

Igualment, l’Avantprojecte està presidit per un afany fortament centralitzador i no respecta les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis professionals previstes a l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquesta reforma s’inspira també en una voluntat d’afebliment dels col·legis professionals, que són una expressió qualificada i independent de la societat civil, amb una llarga trajectòria de compromís en la defensa dels drets fonamentals i els valors democràtics.

L’Associació Intercol·legial reclama el màxim diàleg amb el sector col·legial en el procés de tramitació d’aquesta llei i una voluntat sincera d’apropament a la seva realitat”, afirma el president de la Intercol·legial i degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *