L’ICAB rebutja frontalment l’avantprojecte de Llei de col•legis i serveis professionals

Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona  (ICAB) rebutja frontalment l’avantprojecte de Llei de col·legis i serveis professionals perquè no garanteix la qualitat en els serveis que es prestaran al ciutadà. Per això, el Col·legi ha presentat al·legacions a aquest text, aprovat pel Consell de Ministres, el passat 2 d’agost, en defensa de les garanties que han de rebre les persones que sol·liciten un servei a un professional.

L’ICAB s’oposa a l’avantprojecte perquè diferencia als advocats en funció de la tasca que realitzen (si van a jutjats o no) i perquè comporta la finalització de la col·legiació obligatòria per als advocats que assessoren però que treballen per compte aliè. “Els advocats prestem serveis als ciutadans i no podem permetre que les lleis deixin de garantir una qualitat en el servei ofert pels professionals,  independentment de la tasca concreta que realitzin. El control deontològic i la formació han estat garantits fins ara pels col·legis professionals”, afirma el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona és crític també en la no obligatorietat dels advocats de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil. “Els col·legis proporcionem una pòlissa de responsabilitat als advocats, al marge del marc on exerceixen”, afirma Rusca i afegeix: “no entenem com una qüestió tan essencial com aquesta deixa de tenir obligatorietat en l’avantprojecte aprovat. Es pot crear una situació d’indefensió molt gran vers les persones que no podem tolerar; el client és finalment qui “pagaria” les conseqüències d’haver dipositat la seva confiança en una persona que potser no compleix tots els requisits per exercir amb garanties la professió. Per posar un exemple, és com si ara una nova llei digués que no cal assegurança per conduir un vehicle”.

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va presentar l’avantprojecte de Llei de col·legis i serveis professionals com una mesura per liberalitzar el mercat professional, però, l’aplicació pràctica de la llei, tal com està redactada en aquests moments, uniformitza radicalment els col·legis professionals sense respectar les competències de la Generalitat.

El text, a més, té  un afany  intervencionista. Vol controlar aspectes del funcionament intern dels col·legis professionals i no  reconeix la base associativa i social que tenen; de manera que aquestes corporacions passaran a ser sotmeses al protectorat  d’unes estructures burocratitzades que no han estat escollides per sufragi universal. Aquestes estructures podrien, per exemple,  destituir la Junta de Govern d’un col·legi professional elegida democràticament o fins i tot dissoldre’l.

L’avantprojecte menysté, doncs, la feina realitzada pels col·legis professionals, que tenen experiència i han demostrat eficàcia en les funcions que li han estat encomanades i que, a més, són corporacions reconegudes explícitament en la Constitució espanyola.

 Davant l’argument “de modernitzar els col·legis professionals” que va citar De Guindos per impulsar l’avantprojecte,  l’ICAB recorda que les corporacions professionals van dur a terme un intens procés d’“actualització” i “posada al dia” amb una clara vocació de servei a la ciutadania en la darrera dècada. Un procés, que es va veure impulsat arran de l’aprovació, el 2009, de l’anomenada Llei òmnibus, i que va anar molt més enllà d’allò que exigia la normativa comunitària.

Per això, l’ICAB insta al Govern a recollir en el futur text legal les al·legacions presentades per aquesta corporació i a dialogar amb els col·legis professionals, atès que no ho han fet durant l’elaboració d’un canvi normatiu que els afecta directament i que es va presentar a corre- cuita abans de les vacances (el divendres  2 d’agost a la tarda), sense deixar gaire marge de reacció, ni de temps per elaborar al·legacions al text.

D’acord amb tots els arguments citats anteriorment, l’ICAB considera que la voluntat real és desregular l’activitat professional en detriment dels serveis als ciutadans; un procediment que recorda la desregulació de la Banca a Espanya.

Per aquests motius, l’ICAB, a través de l’Associació intercol·legial de col·legis professionals reivindicarà, juntament amb la resta de col·legis, l’important paper que aquests fan. No es descarten mobilitzacions per combatre l’aprovació definitiva de l’avantprojecte, que suposarà la desaparició de molts col·legis professionals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *