Presentació de INBLAC a BARCELONA

Redacció.
Barcelona.

El proper 18 d’Octubre es celebrarà la jornada “Despatxos d’advocats i blanqueig de capitals” dirigida principalment a aquells despatxos multidisciplinaris i d’advocats que la Llei 10/2010 considera subjectes obligats per dedicar-se a l’assessorament fiscal, societari, civil, mercantil i patrimonial i al disseny i planificació d’operacions societàries o patrimonials per als seus clients,

L’objectiu és oferir una visió pràctica i completa de les obligacions que els vénen imposades per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i FT i el nou Reglament publicat el passat 17 de setembre.

En aquest sentit s’explicarà en què consisteixen les mesures de diligència deguda, les obligacions d’informació i les mesures de control intern i formació i com el nou reglament estableix dos règims de compliment diferenciats:

1.       Simplificat per a petits despatxos

2.       Ordinari per a mitjans i grans despatxos.

També s’analitzarà el règim disciplinari i sancionador i la regulació del delicte de blanqueig de capitals en les seves modalitats imprudents i doloses, per exposar quins riscos penals afronten els despatxos d’advocats en la seva activitat diària i com poden prevenir-los mitjançant els programes de compliment i manuals de prevenció.

Presentació de INBLAC a BARCELONA.

La convocatòria de la jornada coincideix en el temps amb la publicació del reglament que desenvolupa la Llei 10/2010 així com amb el naixement de INBLAC, Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, única Associació professional d’àmbit nacional que aglutina i representa al sector acadèmic i professional entorn de la Llei de Prevenció de Blanqueig de capitals i Finançament del Terrorisme, i molt especialment als experts externs i oficials de compliment.

Durant l’acte es presentarà INBLAC a Barcelona i exposarà la seva postura respecte al Reglament i la imminent reforma de la Llei 10/2010.

Les Ponències seran a càrrec de

GREGORIO LABATUT: Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i Professor Titular de la Universitat de València. President d’Honor de INBLAC, Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

MARIA MORALS PORTA: Advocada de l’Estat a Barcelona en les Jurisdiccions Contenciós-Administratiu, Penal i Social. Coordinadora de diversos convenis d’assistència Jurídica subscrits entre l’Advocacia de l’Estat i corporacions de dret públic.

FRANCISCO BONATTI BONET: Advocat Penalista i Expert extern en Prevenció de Blanqueig de Capitals i FT inscrit en el SEPBLAC. Soci Director de Bonatti Defensa Penal i Secretari Executiu de INBLAC, Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i FT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *