Primer Congrés del Torn d’Ofici (I)

Per Isaac Meler, Carla Ramos, Josep Rochés, Tito Rodríguez i Pol Rubio.
Barcelona.
 

Taula inaugural

Una vegada més EJ cobreix la notícia, aquest matí a la sala d’actes de l’ICAB, s’ha celebrat el Primer Congrés del Torn d’Ofici, d’especial rellevància, ja que és el primer congrés d’aquest tipus a Espanya, a la taula inaugural ens acompanyen grans professionals del sector i com a mestre de cerimònies el degà de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, i advocat del Torn d’Ofici, Oriol Rusca, el qual ha manifestat la seva indignació per l’actual imatge de l’advocat del torn d’ofici, una imatge maltractada i sovint titllada de menys digna del que és, ja que l’advocat d’ofici no deixa de ser un advocat tant digne i amb els mateixos interessos i ganes de servir a la societat.

En una primera aproximació, s’han esmentat les finalitats que es busquen amb aquest Congrés: la primera és que tothom s’impliqui i pugui parlar i tenir veu en aquest tema, paral.lelament també es busca donar una nova imatge pública al torn d’ofici, paraules com dignitat, ganes i professionalitat en són el paradigma, a més, es vol reivindicar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, que tenint en compte l’aspecte econòmic de la prestació dels advocats d’ofici a l’actual situació cojuntural, no es pot retallar el que és irretallable, i més quan és per una feina social, al servei per la gent.

Intervencions

Acte seguit, Maria José Feliu Morell, secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ens ha explicat l’actual situació de les relacions Administració-Departament, les expectatives de futur i les propostes davant els canvis que introduirà l’Avantprojecte de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que encara està en fase d’esborrany.

En primer lloc la ponent ha lloat la figura de l’advocat d’ofici tot afegint que són els responsables de fer possible el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), tantmateix, ha afegit que aquesta feina no està remunerada com hauria de ser, ja que es parla de xifres al voltant dels 2€/h i això afegit als fet que el nombre d’expedients d’aquest any puja fins els 145.000 fa gairebé insostenible aquest sistema.

En relació amb l’actual situació de les relacions Administració-Departament, la ponent ha remarcat que el govern central no pot assumir ni el 50% del que la Generalitat cobreix pels advocats d’ofici i que les propostes que es vàren fer per revertir una part de les taxes a la Generalitat per sufragar i modernitzar el sistema actual han estat ignorades, de manera que les expectatives que té el Departament de Justícia són evitar la recentralització mantenint la competència -atribuïda a l’art.6 EAC- i mantenir l’actual finançament, sense perdre cap mòdul ni invaïr competència, com pot succeïr si s’aprova l’Avantprojecte.

Francisco Javier Lara Peláez, degà de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Màlaga, ha començat la seva ponència fent esmena dels diversos esborranys -ja van sis- de la nova Llei d’Asistència Jurídica Gratuïta que apunten a que el Govern li costa “poc” canviar, i ha reivindicat que la imatge de la justícia es molt negativa per la ciutadania, ja que ho atribueixen a una falta de voluntat política; en aquest sentit ens ha posat l’exemple d’Andalusia, a on la mitjana en el pagament dels advocats del torn d’ofici ha arribat a ser d’un any de retard, enfront de la mitjana a Catalunya que va sufragant mensualment aquestes despeses.

També ens ha explicat la importància que es mantingui el sistema actual en la nova llei, en contraposició d’una liberalització que acabaria amb la gestió dels col.legis i advocats d’ofici, que són valorats molt notablement per la seva solidaritat, aquesta importància en mantenir el sistema actual ha estat també protagonista de la roda de premsa on Oriol Rusca, degà de l’ICAB, ha defensat aquesta postura per tractar-se d’un servei social i no pas d’una empresa mercantil.

Miguel Rodríguez Zamora, degà de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Sant Feliu i president de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), ens ha oferit una visió al detall de les principals problemàtiques amb les que es troben els advocats d’ofici, entre d’altres la manca de pagament dels desplaçaments dels advocats fora del seu col.legi profesional; la xifra del 0,48% de queixes contra els advocats d’ofici, la majoria per reclamacions contra les resolucions, cosa que no depèn de l’advocat; i la necessària eliminació de la designació provisional dels advocats d’ofici, que en un 98% esdevenen definitives, cosa que fa innecessàri e ineficient aquest tràmit.

Santiago Vidal Marsal, magistrat de la Secció Desena Penal de l’Audiència Provincial de Barcelona, ha posat sobre la taula la idea que els advocats d’ofici no hi són únicament per guanyar diners, sinó per fer justícia, que cal acabar definitivament amb els mites de la cituadania com ara que els advocats d’ofici son dolents o que no tenen interès perquè tenen una retribució petita. La veritat és que a Catalunya hi ha 6.505 advocats inscrits al Torn d’Ofici i que aquests són impresicindibles, ja que són un servei públic i de qualitat i que, recordem no és el mateix que un advocat gratuït.

Per últim, el ponent ha fet al.lusió al futur de la Justícia a Catalunya, que segons ell passa per un procés cap a un nou estat que acabarà com el poble decideixi i amb una nova justícia i un nou i millorat torn d’ofici, que fara necessàri més jutges per adequar-nos a les ràtios europees (1 jutge per cada 100.000 habitants).

La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, Carmen Valenzuela, s’ha sumat al discurs dels altres ponents i ha afegit una reivindicació cap als drets que s’està retallant als ciutadans, deixant molt car que el dret a la justícia gratuïta és un dret constitucional consagrat, que no pot ser alienat de la societat per moltes retallades que hi hagin, i ha destacat la importància del Congrés per dignificar la tasca dels advocats d’ofici.

Finalment, la intervenció de Montserrat Torrent, directora de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), ha aportat la visió de la ciutadania davant aquesta situació, una visió molt positiva davant del fet que hi hagi una justícia gratuïta però amb cert desconeixement sobre com funciona i amb queixes com ara el no tenir un contacte fluïd amb l’advocat -tant si és de torn com particular- o el pensament generalitzat de que l’advocat d’ofici és inexpert o no treballa bé.

Font: ICAB
Font: ICAB

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *