Ofensiva d’Hisenda contra els deutors

Per Imma Domènech
Sabadell

Últimament s’han intensificat els esforços per lluitar contra els deutors, raó per la qual l’Agència Tributària ha decidit embargar 542 caixes fortes de seguretat de 270 sucursals bancàries repartides per tot el país.  Aquesta actuació es troba emmarcada en el Pla de Control Tributari de 2013, en què la pròpia Agència Tributària ha decidit dur a terme unes actuacions per poder descobrir els deutors d’Hisenda que no han satisfet les seves obligacions fiscals, però en canvi, sí que són titulars de caixes de seguretat dipositades en diverses entitats financeres.

Aquesta operació s’ha desenvolupat de manera simultània per tot el territori espanyol, amb la participació de 660 funcionaris de l’Agència Tributària, i afectant a 551 deutors, tant persones jurídiques com físiques. El desenvolupament d’aquesta actuació s’ha executat per sorpresa, sense previ avís, evidentment, per raons d’eficàcia i oportunitat, tal i com manifesten fonts de l’Agència Tributària. Abans s’ha realitzat una selecció dels deutors, partint d’informació relativa als titulars de les caixes de seguretat en entitats financeres i amb un deute de gran volum en la fase d’embargament.

A partir d’aquest embargament, començarà un procés de notificació al deutor i, en el seu cas, una posterior obertura de les caixes i l’elaboració d’un inventari de tots els béns susceptibles de ser embargats. En el cas que hi trobin diners líquids, es liquidarà la quantitat que el contribuent deu a Hisenda, i si són béns mobles se subhastaran. Les actuacions començades aquesta mateixa setmana s’han realitzat gràcies a l’autorització administrativa, la qual ha habilitat l’entrada als locals de les entitats financeres a efectes de declarar embargat el contingut de les caixes de seguretat seleccionades, per tal de poder procedir al precintament de les caixes.

Amb aquest Pla de Control Tributari de 2013 i el seu corresponent embargament preventiu del contingut de les caixes, es busca verificar del tot si els deutors que són titulars de les mencionades caixes de seguretat disposen de diners en efectiu, joies o altres béns mobles, no declarats o ocultats a Hisenda. En cas que fos així, serien embargats. Però no només es tracta de saber si realment els deutors tenen béns amb els que sí que podrien fer efectius els pagaments, sinó també poder combatre l’economia submergida, ja que es poden donar situacions en les que els contribuents tenen una renda molt superior a la declarada. En cas de ser així s’haurà de procedir a la corresponent regularització.

Els inspectors d’Hisenda han fet una valoració positiva del Pla de l’Agència Tributària, sobretot perquè el seu contingut pot aportar documentació que permeti obrir noves línies d’investigació. El secretari de l’organització, Francisco Vázquez, va assenyalar que la capacitat de recaptació directa no sembla gaire elevada, ja que els deutes dels titulars d’aquestes caixes s’eleven fins a 319 milions d’euros. Tot i això sí que es pot donar el cas que, amb l’obertura de les caixes, es descobreixin altres irregularitats fiscals, al marge dels deutes pendents.

Font: www.protectora.org.ar
Font: www.protectora.org.ar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *