La Llei 16/2013 sobre fiscalitat mediambiental entra en vigor

Per Héctor Anaya
Valencia

El passat 29 d’octubre, el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) va publicar la Llei 16/2013, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, sobre mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i per la qual s’adopten altres mesures tributàries i financeres que afecten tant a les persones físiques com a les jurídiques.

Per ajudar a complir els objectius en matèria de medi ambient de la Unió Europea, s’augmentarà la fiscalitat sobre determinades activitats.

En relació a l’Impost de societats, estableix la no deducibilitat de la deterioració de valor de les participacions al capital o fons propis d’entitats, així com de les rendes negatives generades durant el termini de manteniment d’establiments permanents situats a l’estranger. Mentre que en l’Administració Pública es fa extensiva a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Així mateix, s’introdueix en el nostre ordenament l’Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, que recau sobre el consum d’aquests productes atenent al potencial d’escalfament atmosfèric i es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, per aconseguir establir un sistema similar al d’altres països europeus i reforçar la competitivitat exterior.

Finalment, s’adopten una sèrie de sancions per a aquelles empreses i societats que incompleixin els tractats acordats amb la Unió Europea en matèria mediambiental, conforme el que dicta la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

1396456_242238082597756_915063097_n

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *