Un 2014 ple de reformes tributàries

Per Neus Teixidor.
Madrid.

El Ministeri d’Hisenda està treballant en un projecte per reformar integralment el sistema tributari espanyol. Està previst que al llarg del 2014 s’aprovi aquesta reforma, per això una Comissió d’Experts ja està treballant en aquest projecte. El Ministeri considera que la sortida de la recessió és el moment més propici per aplicar una reforma d’aquestes característiques.

De moment, encara és aviat per saber quines seran les implicacions concretes de la reforma, encara que poc a poc es van publicant algunes informacions (hem de tenir molt clar que es tracta de rumors i fins que no hi hagi un projecte concret, tot són especulacions).

Font: lequid.es
Font: lequid.es

Pel que sembla, la reforma fiscal pretén reduir els trams i els tipus impositius de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). També es parla d’elevar el mínim d’exempció (es produiria una ampliació dels mínims personals i familiars), mesura que suposaria el compliment d’una de les promeses electorals del Partit Popular i una simplificació de l’impost. En aquest sentit, el Govern ha parlat d’establir incentius per incorporar-se al mercat laboral i una modificació dels tipus aplicables a l’estalvi. Tot apunta que, contra les recomanacions de la Comissió Europea, es mantindran les reduccions que gaudeixen actualment les aportacions a plans de pensions privats. No obstant, sembla que el Ministeri optaria per mantenir la diferenciació dels guanys patrimonials provinents d’estalvi (rentes generades amb més d’un any) i els provinents d’especulació (rentes generades amb menys d’un any).

L’Impost sobre Societats (IS) necessita una reforma, ja que Espanya és un dels països de la Unió Europea amb un dels tipus nominal vigent més elevat (és del 30%), però en canvi és un dels Estats que menys recapta. Aquest fet es deu a la gran quantitat de deduccions aplicables, que beneficien sobretot a les grans empreses. En aquest sentit, algunes fonts apunten que el Ministeri d’Hisenda pretén instaurar un model semblant a l’alemany, molt més simple i amb menys beneficis tributaris. De fet, algunes de les mesures tributàries adoptades aquests darrers mesos provenen d’aquest model, per exemple la limitació de les despeses financeres. No obstant, hem de tenir en compte que el model alemany grava les empreses mitjançant l’Impost sobre Societats i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), sense tenir en compte les dimensions de les empreses. Sembla que no s’adoptaria aquest model impositiu, però sí el funcionament de l’Impost de Societats. No tindria sentit que desaparegui el règim especial per a PIMES (petites i mitjanes empreses), ja que la Llei d’Emprenedors aprovada aquest any ha incidit en les diferències de tributació entre les grans empreses i les de dimensions més reduïdes.

Font: gurusblog.com
Font: gurusblog.com

Respecte els impostos indirectes, Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i Impostos Especials (IIEE), sembla que la reforma té com a objectiu elevar la fiscalitat sobre el consum. La Comissió Europea ha insistit en més d’una ocasió que Espanya hauria de modificar la classificació dels productes sotmesos a l’IVA reduït (10%) i superreduït (4%), a molts dels quals, segons el seu judici, hauria d’aplicar-se el tipus general del 21%. Tanmateix, aquesta mateixa setmana el ministre d’Economia Luis de Guindos ha manifestat que “a l’IVA no hi haurà modificacions en absolut importants”.

Finalment, l’Impost sobre el Patrimoni (IP) també tindrà modificacions. De fet, segons la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI), s’ha d’augmentar el rendiment d’aquest tipus d’impostos, ja que són més eficients i distorsionen menys l’economia que altres impostos que graven la renda. Sembla que la intenció és crear un nou model de tributació patrimonial vinculat a l’IRPF, evitant així els problemes de tributació que actualment presenta l’IP. A més a més, s’especula amb la desaparició definitiva de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), a partir de 2015. Hem de tenir en compte que aquest impost municipal va ser eliminat pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero l’any 2008 i recuperat amb caràcter temporal pels exercicis de 2011 i 2012. No obstant, el Govern de Mariano Rajoy va allargar la seva vigència fins l’any 2014.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *