L’ICAB denuncia l’intent del Ministeri de Justícia de reformar el Registre Civil sense consultar els sectors afectats

Pel Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona
 

Aquesta corporació denuncia que la pretensió del Ministeri pot fer entrar en crisi la gratuïtat, l’accessibilitat i la proximitat del servei als ciutadans. L’assignació vulneraria, a més, les competències de la Generalitat de Catalunya i, si s’aprovés mitjançant Decret-Llei, resultaria contrària a la Constitució

ICAB
ICAB

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) denuncia que l’assignació dels registres civils en favor dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, pot fer entrar en crisi un servei públic tan important com el que es duu a terme als registres civils.

L’ICAB considera que la previsió del Ministeri de Justícia suposa un pas enrere vers la proximitat, accessibilitat i la protecció de les dades dels ciutadans perquè l’assignació als Registradors es fa “amb plena capacitat auto-organitzativa”en els aspectes relatius a “l’organització territorial, material i tecnològica”. Aquesta assignació a més, no garanteix la gratuïtat del servei públic que presten actualment els registres civils. És més que previsible que comporti una altre increment de costos per als ciutadans  ja que hauran de pagar per serveis que actualment són gratuïts. Serà una nou “peatge” com ho és la taxa judicial, que pateixen des de fa més d’un any els ciutadans i els professionals de la justícia.

L’ICAB també crida l’atenció sobre la manera de portar a terme la reforma del Registre Civil. Si la reforma es fes mitjançant un Decret-Llei resultaria contrària a la Constitució, perquè no respondria de cap manera a una necessitat “extraordinària i urgent”. El Govern ha tingut temps més que suficient (quasi tres anys a comptar des de l’aprovació de la llei 20/2011 del Registre Civil) per organitzar el servei del Registre Civil. Cal recordar la previsió de la Disposició Final Desena de la Llei 20/2011 del Registre Civil: “Fins a l’entrada en vigor de la present Llei, el Ministeri de Justícia adoptarà les mesures i els canvis normatius necessaris que afectin a l’organització i funcionament dels Registres Civils dintre del procés de modernització de la Justícia”.

El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, considera que “aquesta manera d’actuar resulta inadequada, perquè es fa sense consultar els sectors afectats i és contrària a les normes. Cal recordar que les Comunitats Autònomes amb competències en matèria de justícia tenen reconegudes competències executives en matèria de Registre Civil” .

La decisió adoptada pel Ministeri de Justícia també desvirtua les previsions de la Llei del Registre Civil aprovada el 2011 i que havia d’entrar en vigor el proper mes de juliol, i es fa, a més, sense plantejar una modificació legal tramitada en la forma escaient. Per això, l’ICAB exigeix que la reforma del Registre Civil es faci pel tràmit legal oportú, amb la transparència deguda i la responsabilitat exigible, amb els informes escaients i la tramitació de l’avantprojecte de llei corresponent i, sobre tot, amb un estudi econòmic que expliqui detalladament el sistema de finançament del servei.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *