L’ICAB lamenta que el Reglament d’Estrangeria no garanteixi tots els drets dels interns dels CIE

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Barcelona
 

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) lamenta que el Reglament de Funcionament i Règim Interior dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), aprovat pel Real Decret 162/2014, de 14 de març, prioritzi les mesures de seguretat i control policial i no hagi apostat per una major regulació sobre l’exercici dels drets dels interns i les seves condicions d’estada.

Des de l’advocacia barcelonina es denuncia que el Reglament aprovat pel Consell de Ministres es limiti a reproduir bona part d’allò establert en la Llei Orgànica d’Estrangeria que suposa mancances significatives. Entre aquestes, el Reglament no contempla la necessitat de notificar al lletrat el moment d’execució de l’expulsió i la corresponent sortida de l’estranger del centre.

Per aquest motiu, el degà dels advocats de Barcelona, Oriol Rusca, critica que després de quatre anys d’espera “no s’hagi aprofitat l’elaboració d’aquest Reglament per incorporar les resolucions judicials dictades pels jutges de control de l’estada dels estrangers en els CIE, fet que hagués contribuït a una regulació que garanteixi els drets dels interns i de les seves condicions d’estada; com per exemple, el dret de l’intern a conèixer amb antelació el moment en què es produirà l’expulsió, o la possibilitat de disposar de telèfons mòbils en el centre”.

Altres llacunes detectades fan referència a temes sanitaris i de prevenció. Així per exemple, el Reglament no preveu que el servei d’assistència sanitària estableixi la presència d’un facultatiu mèdic 24 hores en el Centre d’Internament d’Estrangers o l’establiment d’un pla de prevenció de suïcidis. També queden fora del Reglament les sales d’inadmissió dels aeroports. En canvi, el text introdueix la vigilància amb armes de foc amb caràcter general als CIE i dota d’un excessiu protagonisme al director del Centre d’Internament d’Estrangers.

Creació Servei d’Assistència Jurídica al CIE

D’altra banda, des de l’advocacia se celebra que el legislador reglamentari, atenent la petició formulada per l’Advocacia i l’informe del Consejo Fiscal i el dictamen del Consejo de Estado al projecte del Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament de funcionament i règim interior dels centres d’internament d’estrangers, contempli la dotació d’un Servei d’Assistència Jurídica en el CIE cobert per acords de col·laboració amb els corresponents col·legis d’advocats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *